Kommunen söker extrapersonal för långsiktig uthållighet

Fyra medarbetare vid kommunen

Folkhälsomyndighetens prognoser pekar på att coronaepidemin kommer att vara en del av vardagen en längre tid. Kommuner och regioner behöver rusta sig för uthållighet för att hantera coronaepidemins konsekvenser och att säkra viktiga samhällsfunktioner på lång sikt. Örnsköldsviks kommun gör nu en satsning på att förstärka på personalsidan där sjukfrånvaron i nuvarande läge ligger på dubbla nivåer jämfört med normalsituationen. En ökning som i hög grad grundar sig i att medarbetarna följer rekommendationen att stanna hemma vid minsta symtom och att lägga på två extradagar innan återgång till arbete.

Kommunen söker nu personer till så kallade förstärkningsjobb, som till exempel serviceinsatser inom vård och omsorg eller att förstärka inom köksverksamhet. Förutom förstärkningsjobben söker kommunen även vikarier som kan rycka in och ersätta frånvarande ordinarie personal för kortare eller längre perioder.

- Att hantera coronakrisen är en stor utmaning. Den som anmäler sitt intresse för att göra en insats hjälper till med en betydelsefull samhällsgärning. Samtidigt får den personen en bild av kommunens verksamhet och kanske en fot in mot något nytt. Jag hoppas på gott gensvar och välkomnar alla intresserade, säger personaldirektör Nils Hörnström.

Läs mer om förstärkningsjobben

Timvikariat

Sommarvikariat


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-04-24