Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunens kvalitet granskad – se resultatet

Kommunstyrelsens ordförande, Glenn Nordlund, kommenterar årets resultat av KKiK-undersökningen.


Örnsköldsviks kommun har för femte året i rad deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Eftersom över 250 kommuner deltar i undersökningen, går det att se hur väl Örnsköldsvik står sig i jämförelse med andra kommuner.

KKiK är ett sätt för kommunen att utvärdera den kommunala servicen. Flera av måtten i KKiK används i verksamhetsstyrningen och är en viktig del i utvecklingen av kommunens verksamheter.

En nyhet i årets resultat är att det går att filtrera fram data uppdelat efter kön. Det är också enklare att jämföra Örnsköldsviks resultat med exempelvis riket och länet än tidigare.

Här kan du se KKiK-resultaten för Örnsköldsvik

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Isaksson

2017-02-01

 Kontakta oss

Andreas Ahlm
Kvalitetsledare
0660 - 881 26
Skicka e-post