Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunens första BYGDSAM - nytt steg i landsbygdsutvecklingen

Nu har BYGDSAM formellt etablerats som ny modell för lokal samverkan inom landsbygdsutveckling i Örnsköldsvik. BYGDSAM, som utgår från samma koncept som CESAM (Centrum i samverkan), har kommit till genom Örnsköldsviks landsbygdssatsning Bygd och stad 2.0. Syftet är att samarbeta kring gemensamma frågor, finna smarta lokala lösningar och att öka trivsel och tillväxt i bygderna. Förutom de lokala aktörer som finns representerade i BYGDSAM deltar även kommunen i samverkansarbetet.

BYGDSAM bildas för kommunens fyra serviceorter med omland: Nätradalen, Anundsjö, Grundsunda och Björna-Långviksmon-Trehörningsjö-Gideå. Först ut, och därmed smått historisk, blev BYGDSAM Nätradalen som höll ett välbesökt första konstituerande årsmöte i Drömme, Sidensjö 9 februari.

BYGDSAM delfinansieras av kommunen. Kommunstyrelsen beslutade 7 februari att bidraget till varje BYGDSAM ska uppgå till 250 000 kronor per år under tre år. Detta förutsatt att företag och ideell sektor också bidrar till finansieringen. Målet är att efter de tre inledande åren ska respektive BYGDAMS egen delfinansiering komma upp till samma nivå som kommunens insats. Finansieringen möjliggör för respektive BYGDSAM att anställa någon som leder och samordnar arbetet..

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-02-10