Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunens ekonomiska resultat 2018 blev 40 miljoner kronor

Örnsköldsviks kommuns resultat 2018 uppgår till +40 miljoner kronor. Det är sämre än både föregående år och fastställd budget för året, som uppgick till +68 miljoner kronor. Lagens balanskrav infrias, men däremot uppnås inte kommunfullmäktiges ekonomiska mål. Nämndernas utfall totalt är betydligt sämre än budget, med stora negativa resultat för framför allt bildningsnämnd och samhällsbyggnadsnämnd.

Redan tidigt 2018 prognostiserades ett sämre resultat än budget bland annat utifrån den snörika vintern, ökade lokalkostnader inom skolan samt ökade kollektivtrafikkostnader. Kommunfullmäktige tog i maj beslut om ekonomisk återhållsamhet inom all kommunal verksamhet vilket stärkt resultatet något.

- Den snörika vintern förra året och bränderna i somras är faktorer som organisationen fått klara av utanför den normala verksamheten, understryker kommunstyrelsens ordförande Per Nylén.

– Utifrån omständigheterna 2018 med höga engångskostnader får man betrakta resultatet som godkänt, konstaterar ekonomidirektör Mikael Öhrling.

Bokslutsarbetet går nu vidare med beskrivning av måluppfyllelse, ytterligare ekonomiska analyser och kommunkoncernbokslut.

 

Här finns en kortfattad presentation av kommunens ekonomiska resultat för 2018
PDF

 

Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2019-02-05

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Mikael Öhrling
Ekonomidirektör
0660 - 881 71