Kommunen flaggar för kvinnlig rösträtt

På måndag 17 december är det precis 100 år sedan riksdagen ändrade kommunallagen så att allmän och lika rösträtt skulle gälla i de kommunala valen och som gjorde att kvinnor fick lov att rösta i Sverige för första gången 1921. Det vill kommunen uppmärksamma genom att flagga. Därför kommer den svenska flaggan att vaja i vinterkylan utanför stadshusen och uppe på Varvsberget denna dag.

– Rösträtten är fundamental i en demokrati. Att skilja på män och kvinnor är en förlegad syn. Tyvärr har vi inte nått hela vägen när det gäller jämställdhet, men att uppmärksamma 100-årsdagen är av stor vikt för att fortsätta mot målet om ett öppet och jämställt samhälle, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén.

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Isaksson

2018-12-17