Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Information med anledning av Coronaviruset och covid-19

Örnsköldsviks kommun följer Folkhälsomyndighetens och regionala smittskyddets rekommendationer kring hantering av det aktuella coronaviruset och sjukdomen covid-19. Prioriterat är att skydda särskilt utsatta grupper och att säkra viktiga samhällsfunktioner.

Från och med 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

 • Stanna hemma vid symtom
  Har du symtom på covid-19 länk till annan webbplatsska du stanna hemma och testa dig. Läs mer om hur du ska ageralänk till annan webbplats om du eller någon i hushållet har symtom eller blivit smittad av covid-19.

 • Begränsa nya nära kontakter
  Umgås bara med personer du normalt träffar. De du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet. Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

 • Håll avstånd till andra, undvik platser med trängsel
  Håll alltid avstånd till andra människor, både inomhus och utomhus.Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
  Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

 • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt
  Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
  Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
  Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt. Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

 • Håll en god handhygien
  Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten. Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer

 • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp
  Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sättlänk till annan webbplats. Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner. Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Skärpta restriktioner från 24 december

Regeringen har beslutat om ytterligare skärpta restriktioner, bland annat att icke nödvändig kommunal verksamhet, som exempelvis idrottshallar, stängs. Distansundervisning för gymnasiet förlängs. Max 4 personer får sitta vid samma bord på restaurang. Fler åtgärder och fördjupad information om de skärpta restriktionerna hittar du här. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Munskydd i kollektivtrafik från 7 januari

Folkhälsomyndigheten rekommenderar användning av munskydd inom kollektivtrafiken från och med 7 januari. Rekommendationen gäller på morgonen 07:00-09:00 och på eftermiddagen 16:00-18:00 for personer födda 2004 eller tidigare. Du som resenär ansvarar för att ha med och använda munskydd på ett säkert sätt. Vid Din Turs utlämningsställe hos hos IVK kiosk och café i resecenrum Örnsköldsvik kan resenärer med giltigt färdbevis hämta munskydd, i mån av tillgång. Läs mer om vad som gäller i länet på Din Turs webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Max 8 personer vid privata tillställningar från och med 10 januari

Med stöd av pandemilagen som träder i kraft 10 januari har regeringen fattat beslut om en ”begränsningsförordning”. Vid privata sammankomster som till exempel i fest- och föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs en deltagargräns om max 8 personer. För butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus innebär de nya reglerna att det blir obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt. Läs mer om begränsningsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rekommendationer för dig som rest från länder med nya virusvarianter

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 upptäckts. Har du varit i Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien de senaste 14 dagarna är det viktigt att du stannar hemma, undviker nära kontakter och testar dig för covid-19. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publiktak i länet

Sedan 24 november är det i Västernorrland förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Beslutet har fattats mot bakgrund av det allvarliga coronaläget i länet med allmän smittspridning och klustersmitta. Se Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provtagning för covid-19

Aktuell information om provtagning vid symtom eller antikroppar efter sjukdom hittar du på vårdguiden 1177.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen. Har du allmänna frågor bör du först leta information i pålitliga digitala kanaler som:

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har aktuell och bekräftad information från myndigheterna på mer än 20 språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt på teckenspråklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och lättläst svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger Information om covid-19 på flera olika språk samt på svenskt teckenspråk, lättläst och uppläst.

Vårdguiden1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster information om bland annat provtagning och vaccinering mot covid-19,

Region Västernorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tidningen 8 sidor ger information på lättläst svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du ändå inte hittar svaret på din fråga, kan du ringa 113 13 angående allmänna frågor om covid-19. Hjälp gärna personer i din närhet att hitta trovärdig information.

Översatt information
Emergency information from Swedish authorities in more than 20 languages is given by Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Public Health Agency of Sweden – information about the corona, covid-19 in different languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsverige.se har information om covid-19 på olika språk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där finns till exempel filmer som beskriver olika typer av covid-test.

Nationell telefonlinje för information om covid-19 på arabiska, somaliska,persiska/dahri, tigrinja/amarinja och ryska. Linjen är öppen vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00 och nås på telefonnummer 08-123 680 00.

Information på finska och samiska
Krisinformation till språkgrupper där Örnsköldsviks kommun ingår i förvaltningsområde:
Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä länk till annan webbplats(finska)

Suddje iežat ja earáid njoammuma viidumis länk till annan webbplats(nordsamiska)

Vaarjelh datnem jïh mubpide suetiem geerjehtidh länk till annan webbplats(sydsamiska)

Frågor om sjukdom och testning
Har du symtom, ring vårdguiden 1177 Det är viktigt att du först kontaktar 1177 och inte beger dig till en vårdinrättning med risk att smitta andra.

Information gällande provtagning och antikroppstest för covid-19 i länet hittar du på vårdguiden 1177/västernorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att begränsa smittspridning bland äldre och utsatta grupper är högt prioriterat för kommunen. Här kan du ta del av åtgärder och insatser som kommunen vidtagit. Den senaste informationen ligger högst upp i listan.

Fortsatt reducerad och anpassad daglig verksamhet, LSS

Den reducerade och anpassade dagliga verksamheten inom LSS förlängs till och med 5 april. Om pandemin och smittläget förändrats till det bättre kan det bli aktuellt att återstarta verksamheten tidigare. Den habiliteringsersättning som deltagarna normalt får kommer att fortsätta betalas ut. Detta gäller även de som har sin sysselsättning på samhällsplatser men som stannar hemma.

Förlängt uppehåll i dagverksamhet för dementa och växelvård

Örngruppens dagverksamhet för personer med demenssjukdom och växelvården vid Lejonbacken förlänger sitt uppehåll i verksamheten till och med 31 januari..

Avråder från besök vid vård- och omsorgsboenden

Mot bakgrund av den ökande samhällssmittan avråder välfärdsförvaltningen starkt från icke nödvändiga besök vid kommunens vård- och omsorgsboenden samt boenden inom LSS. Vidare uppmanas personer som tar del av kommunens hemtjänst att vara restriktiva med att ta emot besök som inte tillhör den närmaste familjen. Avrådan från besök gäller från och med 13 november tills vidare. Läs mer i nyhet.

Träffpunkterna delvis öppna

Ett antal träffpunkter/mötesplatser är öppna men med viss anpassning av verksamheten. Läs mer i nyhet.

Stödjande samtal

Kommunens äldre- och anhörigkonsulent erbjuder stödjande omtankesamtal till äldre och anhöriga som känner oro eller ensamhet på grund av coronaviruset. Läs mer om omtankesamtal.

Hjälp hämta ut medicin

För dig som behöver hjälp med att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek finns information om vad som krävs för det och hur du gör på eHälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Informationen finns på flera språk.

Utifrån rådande förutsättningar och restriktioner är kommunens mål att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att bedriva och fullfölja sina studier. Elever och vårdnadshavare får riktad information via lärplattformen Vklass.

Flexibel närundervisning införs vid Örnsköldsviks gymnasium från och med 25 januari

Från och med 25 januari införs flexibel närundervisning vid Örnsköldsviks gymnasium. Beslutet gäller till och med 14 februari eller till dess annat beslut fattas.Läs mer här.

Växelvis distans- och fjärrundervisning för kommunens högstadieskolor

Från och med måndag 11 januari införs växelvis distans- och fjärrundervisning på samtliga kommunala högstadieskolor.

Under vecka 2 har högstadieelever i årskurs 8 distans- och fjärrundervisning. Vecka 3 kommer årskurs 7 att ha distans- och fjärrundervisning. Under vecka 3 kommer nytt beslut att fattas av förvaltningsledningen om distans- och fjärrundervisning ska fortsätta vecka 4 

Grundsärskolan stängs från 7 december

Grundsärskolan vid enheterna Ängetskolan och Skärpeskolan stänger verksamheten för resten av höstterminen på grund av bekräftade fall av covid-19. Stängningen är en försiktighetsåtgärd för att motverka smittspridningen inom denna verksamhetsform och gäller från och med måndag 7 december. Delar av verksamheten kommer att bedrivas via distansundervisning. Beslutet berör både skolverksamheten och fritidshems- och eftis­verksamheten vid grundsärskolan.

Fjärrundervisning vid Örnsköldsviks gymnasium från 7 december

Örnsköldsviks gymnasium kommer från och med måndag 7 december till och med 24 januari 2021 att övergå till fjärrundervisning för stora delar av verksamheten. Undantag kommer att göras för arbetsplatsförlagd utbildning/lärling (APL),delar av gymnasiesärskolan samt vissa praktiska moment och examinationer.

Kulturskolan övergår till delvis fjärr- och distansundervisning

Från och med måndag 30 november kommer lärare från Kulturskolan begränsa sin fysiska närvaro till en skola.Elever och grupper som berörs kommer i vissa fall att fjärrundervisas eller undervisas på distans. Verksamhet efter skoltid kommer bedrivas på distans.

Distans- och fjärrundervisning för Vuxenutbildningen

Från och med måndag 23 november övergår samtliga studerande vid Vuxenutbildningen till distans- och fjärrundervisning. Beslutet gäller till och med 31 januari 2021.

Lärcentrums studiemiljö öppet för studenter med passertagg

Från och med 18 november har studerande med passaertagg tillgång till Lärcentrums studiemiljö. Läs mer här.länk till annan webbplats

Stora delar av den verksamhet som kommunen erbjuder inom området kultur och fritid påverkas av förbudet mot större folksamlingar och strider mot rekommendationerna att hålla avstånd till främmande personer. Här kan du ta del av förändringar i verksamheten med den senaste informationen överst.

Idrottsanläggningar öppnar för barn och unga från 25 januari

Från och med måndag 25 januari går det åter igen att boka lokaler för idrottsträning för barn och ungdomar som är födda 2005 eller senare. Bokningar för andra målgrupper kommer inte att godkännas under perioden 25 januari -7 februari.Allmänhetens tider, allmänhetens bad och allmänhetens åkning, i kommunala anläggningar är fortsatt inställda. Läs mer här.

Paradiset stängt för allmänheten 14 december - 31 januari

Från och med måndag 14 december till och med söndag 31 januari stänger Paradiset för allmänheten. Grundskolornas simundervisning är undantaget stängningen och har möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet.  Läs mer här. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Biblioteken stängda men erbjuder viss service

Folkbiblioteken i Örnsköldsvik är stängda för besökare till och med söndag 24 januari. Från den 11 januari återupptas dock servicen "bokkasse för avhämtning" vid samtliga bibliotek. Riskkgrupper erbjuds även service i form av "boken kommer". Biblioteken i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum är tillgängliga genom meröppet från och med 11 januari. Läs mer i nyhet på bibliotekens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Örnsköldsviks museum och konsthall stängt

I enlighet med de skärpta allmänna råden håller Örnsköldsviks museum och konsthall stängt till och med 24 januari 2021. Planerade utställningar och publika program skjuts fram.

Kommunens fritidsgårdar, H1 Sliperiet och scenkonst stängt

Kommunens fritidsgårdar, H1 Sliperiet och kommunala anläggningar för scenkonst är stängt från 17 november till och med 24 januari 2021.

Kommunala anläggningar och samlingslokaler stängda

Från och med 22 december till 24 januari är kommunens idrottslokaler och samlingslokaler stängda för aktivitet med undantag för skolverksamhet och yrkesmässig idrott.

Stängningen omfattar kommunala:

 • simhallar
 • sporthallar
 • gymnastiksalar
 • ishallar
 • fotbollshallen och konstgräsplanen
 • Skyttis anläggningsområde (undantaget är spårområdet där aktivitet kan genomföras enligt rekommendationerna från FHM)

Föreningar och den som bokar i privat regi behöver själva avboka era tider i kommunen idrotts- och badanläggningar.

Allmänhetens tider, allmänhetens bad och allmänhetens åkning i våra anläggningar är inställda till och med 24 januari 2021.

Örnsköldsviks kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (Covid-19) och arbetar aktivt för att hjälpa och stötta lokala näringlivet med olika åtgärder för att minska de negativa effekterna av coronaepidemin.

Slopad avgift för upplåtelse av offentlig plats förlängs

Som ett led för att stötta lokala näringslivet i coronapandemin förlänger samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ta bort avgift för markupplåtelse på offentlig plats i kommunen, till exempel torghandelsplatser och uteserveringar. Beslutet gäller från och med 1 januari till och med 30 juni 2021. Läs mer här.

Förlängt stöd för korttidspermitteringar

Den 7 april trädde en ny lag i kraft som innebär att företag kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem. Stödet, som kan godkännas retroaktivt från 16 mars, innebär att företagens personalkostnader kan halveras samtidigt som de anställda får behålla över 90 procent av lönen. Den 9 november meddelade regeringen att stödet kommer att förlängas med ytterligare upp till sju månader. Läs mer här. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare från 10 november

Från 10 november 2020 kan enskilda näringsidkare, vars ekonomi har drabbats hårt av coronapandemin, söka ett nytt ekonomiskt stöd. Stödet ger ersättning för förlorade intäkter under fem månader, från mars till juli i år. Stödet går att söka från och med 10 november till den 31 januari 2021.Läs mer här. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya föreskrifter för serveringsställen från 3 november

Från och med 3 november gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas. Från och med 24 december gäller max fyra personer som får sitta tillsammans vid samma bord.Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner.

Vid behov, kan serveringsstället även behöva göra ytterligare åtgärder för att undvika trängsel. Folkhälsomyndighetens råd är då att, om det behövs, öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter eller minska antalet besökare som samtidigt får vistas i lokalerna. Se nyhet på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen från 1 juli

För att minska smittspridningen av coronaviruset har riksdagen beslutat om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen trädde i kraft 1 juli och gäller till och med 31 december 2020. Den nya lagen ger kommunen utöver tillsyn befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna för att undvika trängsel.Läs mer i nyheten här. 

För dig som driver en verksamhet som påverkas av den nya lagen har MSB tagit fram en checklista som du kan använda som stöd för att minska trängsel. Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På organisationen Visitas webbpatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information som är speciellt riktad till restauranger och besöksnäring.

Företagsakuten – kostnadsfri rådgivning och vägledning

Företagsakuten är en nyinrättad funktion som erbjuder snabb, kostnadsfri rådgivning till dig som är aktiv företagare i Örnsköldsvik, för att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Du få hjälp med frågor om bland annat kortidspermitteringar, varsel och likviditetsproblem. Rådgivningen får du av lokala företagsrådgivare som anslutit sig till Företagsakutens konsultbank. Läs mer här.

Läs om pandemilag för covid-19 som gäller från 10 januari 2021, tillsyn och frågor och svar på länstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om rekommendationer för minskad risk för smittspridning i handeln.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du som är verksamhetsutövare tips, råd, checklista och exempel för att anpassa verksamhet så att du och dina medarbetare, besökare och gäster kan följa myndigheternas riktlinjer och råd.

Verksamt.selänk till annan webbplats är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter. Här publiceras löpande information som kan vara bra för dig som företagare att ha.

tillväxtverket.selänk till annan webbplats hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19. Här hittar du information om korttidsarbetelänk till annan webbplats (tidigare benämnt korttidspermittering). Sidan uppdateras löpande.

Försäkringskassans hemsidalänk till annan webbplats finns information om bland annat slopat karensavdrag under en period i vår.

Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats finns bland annat information om anstånd med skattebetalning på grund av följderna av coronaviruset.

regeringen.selänk till annan webbplats kan du följa regeringens arbete med anledning av coronaviruset.

Svensk Handels webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du samlad information och material för en trygg och säker handel.

Du är också välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till Företagslotsen

I Näringslivsnytt veckobrev vill vi förmedla information om stöd och rådgivning som finns att få, samt om kommunens åtgärder med fokus på företagande. Med veckobrevet kan vi förmedla information snabbare till dig än med vårt vanliga nyhetsbrev. Läs och prenumerera på Näringslivsnytt

Läs mer om kommunens åtgärder med fokus på företagande.

Coronapandemin kan få konsekvenser i form av psykisk ohälsa, oro och ensamhet bland personer som upplever sig isolerade. Även våld eller hot om våld kan öka när det sociala nätverket begränsas.

Rädda barnens stödchatt Kärleken är frilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är till för dig som är barn eller ungdom. Dit kan du vända dig för att prata om hedersrelaterat förtryck och våld, begränsningar, rättigheter och kärlek.

Föreningen Mind- för psykisk hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster erbjuder samtalsstöd för alla som upplever press och psykisk ohälsa.

Kommunens äldre- och anhörigkonsulenter erbjuder stödjande samtal till äldre och anhöriga som känner sig ensamma eller oroliga.

Är du våldsutsatt och behöver konkret hjälp, kontakta kommunens resurscentrum mot våld.

Korta filmer och informationsblad om våld, oro, bedrägeriförsök, utsatthet på nätet och annat som riskerar att öka i tider av social avskildhet hittar du på folkhälsoenhetens webbsida.

Ring istället för att besöka kommunens stadshus

För att minska smittspridningen ber vi dig som har ett ärende hos kommunen att gärna ringa istället för att göra ett besök. Stadshusen är öppna för dig som har ett brådskande ärende eller en bokad tid.
Kontaktcenter och övriga kontaktvägar

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2021-01-22