Information med anledning av Coronaviruset och covid-19

Örnsköldsviks kommun följer Folkhälsomyndighetens och regionala smittskyddets rekommendationer kring hantering av det aktuella coronaviruset och sjukdomen covid-19. Prioriterat är att skydda särskilt utsatta grupper och att säkra viktiga samhällsfunktioner.

Nu behöver vi alla hjälpas åt
Som privatperson kan du hjälpa till att minska smittspridning genom att följa Folkhälsomyndighetens uppmaningar:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  • Undvik fester och andra större sociala sammanhang
  • Håll avstånd till andra människor på offentliga platser.
  • Undvik att resa i rusningstrafik.
  • Avstå från onödiga resor.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
  • Du som är 70 år och äldre bör begränsa nära kontakter med andra och undvika platser med många människor som till exempel affärer eller kollektivtrafik. Be om hjälp med att handla mat. (En del butiker packar beställda varor för avhämtning eller hemkörning. Hör med din butik vilken service de ger. Svenska kyrkan Själevad, Mo och Björna erbjuder hjälp med inköp.) Promenera gärna utomhus men håll avstånd till andra.

Sök bekräftad information
Det är viktigt att du håller dig informerad via trovärdiga källor. På krisinformation,se hittar du aktuell och bekräftad information om coronaviruset och covid-19. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterInformationen finns på svenska och mer än 20 andra språk samt på lättläst svenska och på teckenspråk.

Emergency information from Swedish authorities in more than 20 languages is given by krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se – information till språkgrupper där Örnsköldsviks kommun ingår i förvaltningsområde:
Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä länk till annan webbplats(finska)

Suddje iežat ja earáid njoammuma viidumis länk till annan webbplats(nordsamiska)

Vaarjelh datnem jïh mubpide suetiem geerjehtidh länk till annan webbplats(sydsamiska)

Ring istället för att besöka kommunens stadshus
Med anledning av Covid-19 och för att minska smittspridningen ber vi dig som har ett ärende hos kommunen att gärna ringa istället för att besöka våra stadshus. Stadshusen är öppna för dig som har ett brådskande ärende eller har en bokad tid.
Kontaktcenter och övriga kontaktvägar

Sök i första hand information på nätet
Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen. Har du allmänna frågor ska du först leta information i pålitliga digitala kanaler som:

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har aktuell och bekräftad information från myndigheterna på mer än 20 språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt på teckenspråklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och lättläst svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Emergency information from Swedish authorities in englishlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger också Information om covid-19 på flera olika språk

Public Health Agency of Sweden – information about the corona, covid-19 in different languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Västernorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tidningen 8 sidor ger information på lättläst svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges radio P4 Västernorrland informerar på svenska , engelska och arabiskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du ändå inte hittar svaret på din fråga, kan du ringa 113 13 angående allmänna frågor om covid-19. Hjälp gärna personer i din närhet att hitta trovärdig information.

Har du symptom, ring vårdguiden 1177
Har du feber, hosta eller andningsbesvär ska du ta kontakt med 1177 Vårdguiden. Det är viktigt att du först kontaktar 1177 och inte beger dig till en vårdinrättning med risk att smitta andra.

Att begränsa smittspridning bland äldre och utsatta grupper är högt prioriterat för kommunen. Här kan du ta del av åtgärder och insatser som kommunen vidtagit. Den senaste informationen ligger högst upp i listan.

Växelvård samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom håller fortsatt stängt

Kommunens växelvårdsplatser på Lejonbacken kommer att vara stängda till och med 31 augusti 2020. Även dagverksamhet för personer med demenssjukdom, också kallade Örngrupperna, kommer att vara stängda till och med 31 augusti 2020.

Stödjande samtal

Kommunens äldre- och anhörigkonsulent erbjuder stödjande omtankesamtal till äldre och anhöriga som känner oro eller ensamhet på grund av coronaviruset. Läs mer om omtankesamtal.

Digital lunch

Kommunen har tillsammans med näringslivet startat samarbetet "digital lunch". Syftet är att erbjuda personer som tillhör riskgrupper digitala samtal och hemleverans av lunchlådor från lokala restauranger. Digital lunch samordnas via kommunens kontaktcenter. Läs mer om digital lunch.

Kommunen söker extrapersonal till förstärkningsjobb

För att långsiktigt klara en ansträngd personalsituation söker kommunen extrapersonal till så kallade förstärkningsjobb. exempel på uppgifter kan vara att hjälpa till inom kök, städ samt serviceinsatser inom vård och omsorg. Mer information och kontaktuppgifter för intresserade finns här.

Växelvårdsplatserna stängda

Kommunens växelvårdplatser på Lejonbacken hålls stängda till en början fram till den 31 maj.

Daglig verksamhet inom LSS stängd

Alla dagliga verksamheter inom LSS är stängda. Även brukare som har sin sysselsättning på samhällsplatser rekommenderas att stanna hemma. I båda fallen får de berörda personerna behålla sin habiliteringsersättning. Här finns mer utförlig nyhet

Hjälp hämta ut medicin

För dig som behöver hjälp med att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek finns information om vad som krävs för det och hur du gör på eHälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Informationen finns på flera språk.

Utökad biblioteksservice till riskgrupper

Biblioteket erbjuder i rådande läge tjänsten ”Boken kommer” till personer över 70 år och till personer i riskgrupp. Det finns även möjlighet för dessa grupper att ringa in en beställning för att sedan hämta bokkassen utanför bibliotekets entré. Läs mer om bibliotekets service

Träffpunkterna är stängda

Samtliga kommunens träffpunkter är stängda tillsvidare.

Besöksförbud vid vård- och omsorgsboenden

Besöksförbud gäller vid samtliga vård- och omsorgsboenden. Besöksförbudet gäller tills vidare. Personer som har särskilda skäl för att besöka en närstående ska kontakta personalen för att planera sina besök.

Utifrån rådande förutsättningar och restriktioner är kommunens mål att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att bedriva och fullfölja sina studier. Den senaste informationen hittar du överst i listan. Elever och vårdnadshavare får riktad information via lärplattformen Vklass.

Fortsatt distansundervisning för elever vid Örnsköldsviks Gymnasium och Vuxenutbildningen

De kommunala gymnasieskolorna i Örnsköldsvik förlänger upplägget med studier på distans för sina elever till och med 11 juni eller till dess att annat beslut fattas. Elever som befinner sig på arbetsplatsförlagd utbildning/lärling ska fullgöra sin APL i de fall praktikplatsen tar emot eleverna. För elever vid gymnasiesärskolan bedrivs undervisningen i vanlig ordning, men det är fortsatt frivilligt att delta. Elever och vårdnadshavare uppmanas vidare att ta del av löpande information via V-klass.

För studerande vid Vuxenutbildningen (komvux och sfi) gäller självstudier. Beslut om distansundervisning för studenarnde vid Vuxenutbildningen gäller till och med 3 juli eller till dess att annat beslut fattas.

Planerna för studentfirandet klarnar

Skolledningen har i dialog med elever, personal och fack hittat en väg för att gymnasiets avgångselever ska få en fin avslutning på sina gymnasiestudier. Examensdagen kommer i år, utifrån rådande rekommendationer, att innebära att avgångsklasserna samlas var för sig under olika tider på Nolaskolan respektive Parkskolan. Det kommer även att genomföras en anpassad modell av utspring där varje elev får ha en till två anhöriga på anvisad plats på skolgården. Ytterligare besked och anvisningar kommer att delges längre fram. Läs mer om planerna för årets studentfirande.

Lärcentrum är stängt

Lärcentrum är stängt tillsvidare.

KomTek pausar aktiviteter

KomTek har tagit paus i sina kvällsaktiviteter, även lördags-KomTek ställs in.

Stora delar av den verksamhet som kommunen erbjuder inom området kultur och fritid påverkas av förbudet mot större folksamlingar och strider mot rekommendationerna att hålla avstånd till främmande personer. Här kan du ta del av förändringar i verksamheten med den senaste informationen överst.

Stängt eller begränsat öppethållande inom kultur- och fritidsverksamheter

Mötesplatserna i Domsjö och Gullänget är stängda, även Sliperiet H1 är stängt. Bjästa fritidsgård har planerat om verksamheten till aktiviteter för små grupper med förbokning som alternativ till normalt öppethållande på fritidsgården. Mellansels fritidshus är stängt för allmänheten.

Örnsköldsviks museum och konsthall har stängt

Örnsköldsviks museum och konsthall har stängt tills vidare. Du kan ta del av mycket spännande via de digitala samlingarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Begränsade öppettider men utökad service på biblioteket

Biblioteken begränsar öppettiderna. Samtidigt förlängs lånetiderna och viss service till äldre och riskgrupper utvidgas.

Örnsköldsviks kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (Covid-19) och arbetar aktivt för att hjälpa och stötta lokala näringlivet med olika åtgärder för att minska de negativa effekterna av coronaepidemin.

Avgift för uteserveringar tas bort

Örnsköldsviks kommun beslutat att tillfälligt ta bort en del avgifter för kommunal markupplåtelse på offentlig plats, till exempel torghandelsplatser och uteserveringar. Beslutet gäller retroaktivt från och med 1 januari 2020 till och med 31 december i år. Läs mer här.

Företagsakuten – kostnadsfri rådgivning och vägledning

Företagsakuten är en nyinrättad funktion som erbjuder snabb, kostnadsfri rådgivning till dig som är aktiv företagare i Örnsköldsvik, för att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Du få hjälp med frågor om bland annat kortidspermitteringar, varsel och likviditetsproblem. Rådgivningen får du av lokala företagsrådgivare som anslutit sig till Företagsakutens konsultbank. Läs mer här.

Förlängd betalningstid för fakturor och avgifter

Örnsköldsviks kommun förlänger på fakturor och avgifter som gäller tillsyn och andra kommunala avgifter. De avgifter som faktureras till företag mellan den 20 mars och, till att börja med, den sista augusti skjuts upp så att betalningsdag blir tidigast den 1 september. Avgifterna gäller bland annat sophämtning hos företag, vatten och avloppskostnader, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen. Läs mer här.

Som företagare kan det vara svårt att veta vilka åtgärder man ska vidta i det här läget och få en överblick över vilken hjälp som finns att få. Här är några länkar till sidor med information till företag.

Verksamt.selänk till annan webbplats är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter. Här publiceras löpande information som kan vara bra för dig som företagare att ha.

tillväxtverket.selänk till annan webbplats hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19. Här hittar du information om korttidsarbetelänk till annan webbplats (tidigare benämnt korttidspermittering). Sidan uppdateras löpande.

Försäkringskassans hemsidalänk till annan webbplats finns information om bland annat slopat karensavdrag under en period i vår.

Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats finns bland annat information om anstånd med skattebetalning på grund av följderna av coronaviruset.

regeringen.selänk till annan webbplats kan du följa regeringens arbete med anledning av coronaviruset.

Du är också välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till Företagslotsen

I Näringslivsnytt veckobrev vill vi förmedla information om stöd och rådgivning som finns att få, samt om kommunens åtgärder med fokus på företagande. Med veckobrevet kan vi förmedla information snabbare till dig än med vårt vanliga nyhetsbrev. Läs och prenumerera på Näringslivsnyttlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om kommunens åtgärder med fokus på företagande.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-05-25