Information med anledning av Coronaviruset och covid-19

Örnsköldsviks kommun följer Folkhälsomyndighetens och regionala smittskyddets rekommendationer kring hantering av det aktuella coronaviruset och sjukdomen covid-19. Prioriterat är att skydda särskilt utsatta grupper och att säkra viktiga samhällsfunktioner.

Nu behöver vi alla hjälpas åt
Som privatperson kan du hjälpa till att minska smittspridning genom att följa Folkhälsomyndighetens uppmaningar:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

  • Undvik större sociala sammanhang.

  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

  • Arbeta hemifrån om du har möjlighet.

  • Om du reser, se till att göra det på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

  • Rekommendationerna gäller alla - även dig som är ung och frisk. Ditt agerande kan rädda liv.

Provtagning vid symtom
Alla invånare i länet med symptom på covid-19 får provtas. Kontakta din hälso- eller vårdcentral. Läs mer om provtagning för Covid-19 på vårdguiden 1177.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sedan 2 juli finns möjlighet för dig med symtom att göra ett självtest för att påvisa eventuell pågående infektion. Mer om egenprovtagning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sedan 9 september är det även möjligt att genomföra egenprovtagning på barn från 6 år. Se information på vårdguiden 1177.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök bekräftad information
Det är viktigt att du håller dig informerad via trovärdiga källor. På krisinformation,se hittar du aktuell och bekräftad information om coronaviruset och covid-19. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterInformationen finns på svenska och mer än 20 andra språk samt på lättläst svenska och på teckenspråk.

Emergency information from Swedish authorities in more than 20 languages is given by krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se – information till språkgrupper där Örnsköldsviks kommun ingår i förvaltningsområde:
Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä länk till annan webbplats(finska)

Suddje iežat ja earáid njoammuma viidumis länk till annan webbplats(nordsamiska)

Vaarjelh datnem jïh mubpide suetiem geerjehtidh länk till annan webbplats(sydsamiska)

Ring istället för att besöka kommunens stadshus
Med anledning av Covid-19 och för att minska smittspridningen ber vi dig som har ett ärende hos kommunen att gärna ringa istället för att besöka våra stadshus. Stadshusen är öppna för dig som har ett brådskande ärende eller har en bokad tid.
Kontaktcenter och övriga kontaktvägar

Sök i första hand information på nätet
Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen. Har du allmänna frågor ska du först leta information i pålitliga digitala kanaler som:

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har aktuell och bekräftad information från myndigheterna på mer än 20 språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt på teckenspråklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och lättläst svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Emergency information from Swedish authorities in englishlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger Information om covid-19 på flera olika språk samt på svenskt teckenspråk, lättläst och uppläst.

Public Health Agency of Sweden – information about the corona, covid-19 in different languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Västernorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tidningen 8 sidor ger information på lättläst svenskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du ändå inte hittar svaret på din fråga, kan du ringa 113 13 angående allmänna frågor om covid-19. Hjälp gärna personer i din närhet att hitta trovärdig information.

Nationell telefonlinje för information om covid-19 på arabiska, somaliska,persiska/dahri, tigrinja/amarinja och ryska. Linjen är öppen vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00 och nås på telefonnummer 08-123 680 00.

Har du symtom, ring vårdguiden 1177
Har du feber, hosta eller andningsbesvär ska du ta kontakt med 1177 Vårdguiden. Det är viktigt att du först kontaktar 1177 och inte beger dig till en vårdinrättning med risk att smitta andra.

Information gällande provtagning och antikroppstest för covid-19 i länet hittar du på vårdguiden 1177/västernorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att begränsa smittspridning bland äldre och utsatta grupper är högt prioriterat för kommunen. Här kan du ta del av åtgärder och insatser som kommunen vidtagit. Den senaste informationen ligger högst upp i listan.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom återupptas

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom, de så kallade Örngrupperna återstartar sin verksamhet i något mindre och coronaanpassad skala. Grupperna Rosen och Leva tar emot sina gäster från och med vecka 42, Örnen och Svalan vecka 43. Gästerna kommer att kontaktas med besked om aktuellt startdatum och dagar.

Besöksförbudet vid vård- och omsorgsboenden har upphört

Det nationella besöksförbudet vid landets vård- och omsorgsboenden upphörde 1 oktober. För att förhindra smittspridning har kommunen med stöd av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tagit fram riktlinjer för hur besök ska kunna genomföras på ett så tryggt sätt som möjligt. Symtomfria besökare hälsas välkomna för besök utifrån gällande anvisningar. Läs mer om besök med hänsyn.

Träffpunkterna delvis öppna

Ett antal träffpunkter/mötesplatser har öppnat igen men med viss anpassning av verksamheten. Läs mer i nyhet.

Stödjande samtal

Kommunens äldre- och anhörigkonsulent erbjuder stödjande omtankesamtal till äldre och anhöriga som känner oro eller ensamhet på grund av coronaviruset. Läs mer om omtankesamtal.

Hjälp hämta ut medicin

För dig som behöver hjälp med att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek finns information om vad som krävs för det och hur du gör på eHälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Informationen finns på flera språk.

Utifrån rådande förutsättningar och restriktioner är kommunens mål att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att bedriva och fullfölja sina studier. Elever och vårdnadshavare får riktad information via lärplattformen Vklass.

KomTek återupptar kvällskurserna

Från och med vecka 40 återupptar KomTek kvällskurserna. De är dock viktigt att alla stannar hemma vid minsta lilla symtom. Föräldrar uppmanas att inte följa med in utan lämna barnen vid ingången som nu sker via resecentrums entré. Läs mer på KomTeks webbsida.

Lärcentrums studiemiljö öppet för studenter med passertagg

Lärcentrum är öppet för studenter med passertagg och Loungen vissa vardagar för studenter utan passertagg. Även tentamensservice är igång igen och erbjuder nu även studerande som inte är folkbokförd i kommunen att skriva sin tentamen där. Läs mer här.

Gymnasieskolan åter tillbaka i skolans lokaler

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer öppnar Örnsköldsviks gymnasium för undervisning i skolans lokaler i samband med höstterminens start. För att skapa en trygg och säker skoldag för både elever och personal vidtas olika åtgärder och anpassningar. Läs mer i nyhet

För utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen.

Beskedet gäller tills vidare, men om situationen förändras kan distansundervisning bli aktuell igen. De allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning gäller fortfarande.

Stora delar av den verksamhet som kommunen erbjuder inom området kultur och fritid påverkas av förbudet mot större folksamlingar och strider mot rekommendationerna att hålla avstånd till främmande personer. Här kan du ta del av förändringar i verksamheten med den senaste informationen överst.

Kommunens fritidsgårdar och H1 Sliperiet öppna igen

Kommunens fritidsgårdar och H1 Sliperiet har öppnat sina verksamheter igen men med anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På H1 Sliperiet är det föranmälan till samtliga gruppaktiviteter Mötesplatserna är fortsatt stängda tillsvidare.

Arkenbiblioteket återupptar service med bokleverans

Du som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp kan åter få hjälp med biblioteksservice. Kontakta biblioteket så plockar de ihop en bokpåse utifrån dina önskemål. Du kan få böckerna levererade hem eller så kan du välja att hämta din bokkasse utanför bibliotekets entré. Mer information och kontakt för bokservice hittar du på Arkenbibliotekets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Paradiset upprättar kölista vid högt besökstryck

Badanläggningen Paradiset begränsar antalet samtidiga besökare och upprättar en kölista vid tider då anläggningen är fylld. Paradiset informerar om aktuellt läge på sin webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Örnsköldsviks kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (Covid-19) och arbetar aktivt för att hjälpa och stötta lokala näringlivet med olika åtgärder för att minska de negativa effekterna av coronaepidemin.

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen från 1 juli

För att minska smittspridningen av coronaviruset har riksdagen beslutat om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen trädde i kraft 1 juli och gäller till och med 31 december 2020. Den nya lagen ger kommunen utöver tillsyn befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna för att undvika trängsel.Läs mer i nyheten här. 

För dig som driver en verksamhet som påverkas av den nya lagen har MSB tagit fram en checklista som du kan använda som stöd för att minska trängsel. Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Visita har även tagit fram broschyren "Tryggt restaurangbesök"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med åtgärder mot smittspridning på restauranger.

Avgift för uteserveringar tas bort

Örnsköldsviks kommun beslutat att tillfälligt ta bort en del avgifter för kommunal markupplåtelse på offentlig plats, till exempel torghandelsplatser och uteserveringar. Beslutet gäller retroaktivt från och med 1 januari 2020 till och med 31 december i år. Läs mer här.

Företagsakuten – kostnadsfri rådgivning och vägledning

Företagsakuten är en nyinrättad funktion som erbjuder snabb, kostnadsfri rådgivning till dig som är aktiv företagare i Örnsköldsvik, för att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Du få hjälp med frågor om bland annat kortidspermitteringar, varsel och likviditetsproblem. Rådgivningen får du av lokala företagsrådgivare som anslutit sig till Företagsakutens konsultbank. Läs mer här.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du som är verksamhetsutövare tips, råd, checklista och exempel för att anpassa verksamhet så att du och dina medarbetare, besökare och gäster kan följa myndigheternas riktlinjer och råd.

Verksamt.selänk till annan webbplats är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter. Här publiceras löpande information som kan vara bra för dig som företagare att ha.

tillväxtverket.selänk till annan webbplats hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19. Här hittar du information om korttidsarbetelänk till annan webbplats (tidigare benämnt korttidspermittering). Sidan uppdateras löpande.

Försäkringskassans hemsidalänk till annan webbplats finns information om bland annat slopat karensavdrag under en period i vår.

Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats finns bland annat information om anstånd med skattebetalning på grund av följderna av coronaviruset.

regeringen.selänk till annan webbplats kan du följa regeringens arbete med anledning av coronaviruset.

Du är också välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till Företagslotsen

I Näringslivsnytt veckobrev vill vi förmedla information om stöd och rådgivning som finns att få, samt om kommunens åtgärder med fokus på företagande. Med veckobrevet kan vi förmedla information snabbare till dig än med vårt vanliga nyhetsbrev. Läs och prenumerera på Näringslivsnytt

Läs mer om kommunens åtgärder med fokus på företagande.

Coronapandemin kan få konsekvenser i form av psykisk ohälsa, oro och ensamhet bland personer som upplever sig isolerade. Även våld eller hot om våld kan öka när det sociala nätverket begränsas.

Rädda barnens stödchatt Kärleken är frilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är till för dig som är barn eller ungdom. Dit kan du vända dig för att prata om hedersrelaterat förtryck och våld, begränsningar, rättigheter och kärlek.

Föreningen Mind- för psykisk hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster erbjuder samtalsstöd för alla som upplever press och psykisk ohälsa.

Kommunens äldre- och anhörigkonsulenter erbjuder stöjande samtal till äldre och anhöriga som känner sig ensamma eller oroliga.

Är du våldsutsatt och behöver konkret hjälp, kontakta kommunens resurscentrum mot våld.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-10-22