Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från kommunstyrelsens sammanträde 9 januari

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 9 januari Kompletta handlingar finns på under rubriken Kallelser, protokoll och sammanträden.

Föreslår avslag på motion om krisplan för livsmedel
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå Lars Eidenvalls (KD) och Roland Nordins (KD) motion om att se över livsmedelsförsörjningen i kommunen. Motionärerna vill att kommunen ska utreda krisplanen för livsmedelsförsörjning, information och upplysning för att öka produktionen och att ta fram en kommunikationsplan för att säkerställa att hushållen har en krisplan för försörjning av livsmedel för minst två veckor. Kommunstyrelsen bedömer att krisberedskapen är tillfredsställande idag och att motionen bör avslås.

Avknoppning redan en möjlighet i småföretagsprogram
Att uppmuntra offentliganställda att knoppa av verksamheter är via det småföretagspolitiska programmet redan en del av arbetet med att förbättra tillväxten och främja att fler företag växer fram. Därför föreslår kommunstyrelsen att Anna-Britta Åkerlinds (C) motion om att stärka kvinnors entreprenörskap genom att uppmuntra offentliganställda att knoppa av verksamheter ska avslås..

Mentorskap redan möjligt
Kommunstyrelsen föreslår avslag på Anna-Britta Åkerlinds (C) motion om att kommunen ska skapa mentorskapsprogram för tjejer med UF-företag. Detta eftersom man bedömer att verksamheten för Ung Företagsamhet (UF) redan innehåller aktiviteter som kommunstyrelsen bedömer möta intentionerna i motionen..

Återuppta utredningar om samiskt förvaltningsområde
Örnsköldsviks kommun ska återuppta utredningarna kring att undersöka åtgärder och kostnader kring att göra kommunen till samiskt förvaltningsområde. Kommunen har inväntat resultatet av regeringens översyn av minoritetslagstiftningen, och i och med att denna nu är klar vill nu kommunen gå vidare. Det innebär att kommunstyrelsen uppmanar bildningsnämnden, omsorgsnämnden och humanistiska nämnden att återuppta sina utredningar.

Övriga ärenden:
Yttrande, ”En generell rätt till kommunal avtalssamverkan”
Rapportering av ej verkställda beslut enligt Sol och LSS kvartal 3/2017
Fördelning av partistöd 2018
Avtal om pensionskostnadsfördelning – omsorg/särskola och psykiatri-ädel
Kommunala pensionärsrådets, utseende av ledamöter, ersättare och ordförande
Anmälan av delegationsbeslut, utskott
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän
Kommunstyrelsens beslutslogg


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-01-10