Information från kommunstyrelsen 5 maj

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 5 maj 2020. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se .

E4 inte kommunens ansvar
Medborgarförslaget om en dragning av E4 utanför stadskärnan ligger inte inom den kommunala kompetensen, menar kommunstyrelsen och föreslår att fullmäktige avslår förslaget. Trafikverket har ansvar för E4 genom Örnsköldsviks stadskärnan.

Nej till att ta bort fria bussresor för ungdom
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att ta bort fria bussresor inom kommunen för skolungdom.

Nej till att sälja matlådor
Kommunstyrelsen föreslår avslag på det medborgarförslag som vill att personal och föräldrar ska få köpa matlådor till självkostnadspris för att minska matsvinnet.

Tilläggsanslag till boende
Det planerade nya korttids- och barnboendet med två träningslägenheter får 4 miljoner kronor i tilläggsanslag enligt kommunstyrelsens förslag till fullmäktige. Beslutet om att bygga boendet fattades 2018 och beräknas totalt kosta 24 miljoner kronor.

Övriga ärenden:
Bokslut för stiftelser 2019
Planbesked Örnsköldsvik 5:12
Försäljning Örnsköldsvik Bryssel 4 och 5
Yttrande angående förberedande samråd, TMR, tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) för förpackningar och returpapper
Kulturpolicy för Örnsköldsviks kommun – återremitteras
Årlig rapportering av genomförandet av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
Val av ledamot, BioFuel Region AB
Anmälan av delegationsbeslut 2020, förtroendevalda och tjänstepersoner.


Aktuelltartikel publicerad av: Helén Sahlin

2020-05-05