Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Framgångsrik landsbygdsutveckling i Höga kusten

Landsbygdsutveckling är ett hett ämne i hela Höga kusten. Tack vare ett stort lokalt engagemang på många håll är Höga kusten också det område som fått bäst utdelning för att driva satsningar och förbättra förutsättningarna för att leva och verka i landsbygd. Under innevarande programperiod har Jordbruksverket beviljat Leader Höga Kusten 28 miljoner kronor till olika satsningar. Det är mest i landet. Bakom det lyckosamma utfallet ligger ett målmedvetet arbete med fokus på att stimulera de idéer och den drivkraft som finns ute i bygderna.

– Vi har gedigen erfarenhet och genom ett strategiskt arbete tillsammans med Höga Kustens företagare, föreningar och våra kommuner har vi lyckats visa på den potential som finns i regionen, säger Jenny Edvinsson, verksamhetsledare Leader Höga Kusten i ett pressmeddelande.
 
För Örnsköldsviks del har bland annat Bygdsam Nätradalen, Ulvö kapellag och Bygd och Stad i balans fått ta del av ekonomiskt stöd via Leader, vilket gynnat besöksnäring, service och lokal utveckling. Genom framväxten av exempelvis Bygdsam, lokala utvecklingsplaner, landsbygdsstrategi och en rådgivande landsbygdsgrupp finns en stabil grund för den fortsatta utvecklingen av kommunens landsbygd.

Höga Kusten och Örnsköldsvik kommer särskilt i fokus för alla som är intresserade av landsbygdsutveckling kommande vår. Den 18-20 maj 2018 står Örnsköldsvik värd för Hela Sverige ska levas landsbygdsriksdag.

 

Mer om Leader Höga Kustenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-12-20