Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förtydligande Nolaskogs 3

I senaste numret av Nolaskogs fanns en artikel med rubriken "Vision för mer mötesplatser i stadskärnan". Där beskrev vi kvarteret Hantverkaren där idag OSTP har sin verksamhet, något som skulle kunna tolkas som att en förändring var att vänta inom en snar framtid. Det finns idag inga tidssatta planer för omvandling av kvarteret, vilket också framgick av artikeln.

Syftet med artikeln var att som en kontrast till förra numrets historiska bild av Örnsköldsvik, och komplement till stadsarkitektens framtidsvisioner i inledaren detta nummer, ge en idé om hur staden kan komma att se ut i ett framtidsperspektiv. En koppling som hade kunnat göras mer tydlig.

Redaktionen beklagar om olyckliga missförstånd uppstått.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-10-17

 Kontakta oss

Mer information