Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förtroendevalda utbildas i HBTQ, mångfald och jämställdhet

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde 27 november bjuder Örnsköldsviks kommun in förtroendevalda från samtliga nämnder, samt revisionen, till en mångfaldsutbildning. Utbildningen innehåller webbaserade inslag, filmer, övningar och diskussioner inom HBTQ, mångfald och jämställdhet. Som uppföljning planeras ytterligare en sammankomst i närtid.

– Genom att på detta sätt aktualisera frågan bland kommunens förtroendevalda vill vi öka kunskapen och vidga perspektiven när det gäller HBTQ och mångfald. Det stärker vårt arbete för en ökad tolerans i samhället, säger Per Nylén, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Utbildningen för de förtroendevalda möjliggörs genom ett statsbidrag som Socialstyrelsen kan bevilja kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuella, bisexuella och transpersoners situation. Utbildningen i Örnsköldsvik initierades ursprungligen som en del i ett medborgarförslag.

– Vi är glada över att vi beviljats medel för att genomföra denna utbildning som en av flera kunskapshöjande insatser inom området. Parallellt med detta ska kommunens medarbetare också genomföra den webbaserade utbildningsdelen på respektive arbetsplats. Dessutom fick vi möjlighet att bjuda in professionell gästföreläsare som gav extra tyngd åt programmet i årets Regnbågsvecka, säger Anchela Signell, jämställdhetsansvarig vid kommunens personalavdelning.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-11-23