Färre deltagare och komprimerad agenda vid nämndssammanträden

Mot bakgrund av rådande läge med coronaviruset har de partier som finns representerade i Örnsköldsviks kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunens nämnder enats om att genomföra kommande sammanträden med reducerat deltagande och fokus på de ärenden där beslut inte kan vänta. Genom den åtgärden frigörs resurser för kommunens ledningsfunktioner och tjänstepersoner att hantera alla de frågor som uppstår med anledning av coronasmittan.

För att långsiktigt kunna upprätthålla det demokratiska beslutsfattandet, även i ett läge som kan bli mer allvarligt, har partierna även enats om att genom frivillig kvittning reducera antalet ledamöter som deltar i omröstningarna.

– Genom denna politiska samsyn vill vi markera för kommunens invånare att vi folkvalda nu tillsammans tar ansvar för att vi i Örnsköldsviks kommun ska klara de utmaningar och påfrestningar vi har på bästa sätt, säger kommunfullmäktiges ordförande Birgith Johansson.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten för medborgarnas insyn. Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om restriktivitet med sociala kontakter, särskilt i åldersgruppen 70+, uppmanar kommunen i rådande läge att medborgarna istället följer sammanträdena via webbsändning på kommunens webbplats.

Nästa kommunfullmäktige äger rum den 30 mars.
Handlingarna hittar du här

Webbsändningen kommer att läggas ut via denna sida

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-03-26