Ekonomisk prognos för 2020 sämre än budget

Vid ekonomiberedningens sammanträde idag presenterades den första tertialuppföljningen för året. För helåret 2020 är prognosen ett ekonomiskt resultat på +47 miljoner kronor. Det råder stor osäkerhet i nuvarande prognos, då de ekonomiska effekterna av Covid-19 är svåra att beräkna både på intäkts- och kostnadssidan. Prognostiserat resultat är 24 miljoner sämre jämfört med det budgeterade resultatet på +71 miljoner som kommunfullmäktige fastställt för 2020. De största underskotten återfinns inom humanistiska nämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Mer information finns i rapporterna Tertialuppföljning, maj 2020PDF samt Tertialuppföljning, maj 2020 - Nämnder och bolagPDF.

Tertialuppföljning, maj 2020 behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni.


Aktuelltartikel publicerad av: Marlene Hörnkvist

2020-05-19

 Kontakta oss

Mikael Öhrling
Ekonomidirektör
Skicka e-post