Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ekonomisk prognos för 2020 sämre än budget

Vid ekonomiberedningens sammanträde idag presenterades den första tertialuppföljningen för året. För helåret 2020 är prognosen ett ekonomiskt resultat på +47 miljoner kronor. Det råder stor osäkerhet i nuvarande prognos, då de ekonomiska effekterna av Covid-19 är svåra att beräkna både på intäkts- och kostnadssidan. Prognostiserat resultat är 24 miljoner sämre jämfört med det budgeterade resultatet på +71 miljoner som kommunfullmäktige fastställt för 2020. De största underskotten återfinns inom humanistiska nämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Mer information finns i rapporterna Tertialuppföljning, maj 2020PDF samt Tertialuppföljning, maj 2020 - Nämnder och bolagPDF.

Tertialuppföljning, maj 2020 behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni.


Aktuelltartikel publicerad av: Marlene Hörnkvist

 Kontakta oss

Mikael Öhrling
Ekonomidirektör
Skicka e-post