Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Ekonomisk prognos för 2020 bättre än budget

Vid ekonomiberedningens sammanträde idag behandlades den andra tertialuppföljningen för året. För helåret 2020 är prognosen ett ekonomiskt resultat på +107 miljoner kronor. Det är 36 miljoner bättre än det budgeterade resultatet på +71 miljoner som kommunfullmäktige fastställt för 2020. Förbättringen mot budget kan i huvudsak härledas till de extra statsbidrag regeringen beslutat löpande under året utifrån rådande situation med Covid-19. Utvecklingen av skatteintäkter är fortsatt svag. Arbetet med att anpassa kostnaderna till den lägre intäktsutvecklingen måste därför fortgå.

Mer information finns i rapporterna Tertialuppföljning, september 2020PDF samt Tertialuppföljning, september 2020 - Nämnder och bolagPDF.

Tertialuppföljning, september 2020 behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober. Budget 2021, plan 2022-2023 har med anledning av stor osäkerhet under våren kring ekonomiska effekter till följd av Covid-19 flyttats fram och kommer också att behandlas under oktober.


Aktuelltartikel publicerad av: Marlene Hörnkvist

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Mikael Öhrling
Ekonomidirektör
Skicka e-post