Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ekonomisk prognos för 2019 betydligt sämre än budget

Vid ekonomiberedningens sammanträde idag presenterades den första tertialuppföljningen för året. För helåret 2019 är prognosen ett ekonomiskt resultat på +16 miljoner kronor. Det är 68 miljoner sämre jämfört med det budgeterade resultatet på +84 miljoner som kommunfullmäktige fastställt för 2019. De största underskotten återfinns inom bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Mer information finns i rapporterna Tertialuppföljning, maj 2019PDF samt Tertialuppföljning, maj 2019 - Nämnder och bolagPDF.

Tertialuppföljning, maj 2019 behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 27 maj.

Aktuelltartikel publicerad av: Marlene Hörnkvist

2019-05-21

 Kontakta oss

Mikael Öhrling
Ekonomidirektör
mikael.ohrling@ornskoldsvik.se