Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ekonomisk prognos för 2019 betydligt sämre än budget

Vid ekonomiberedningens sammanträde idag presenterades den andra tertialuppföljningen för året. För helåret 2019 är prognosen ett ekonomiskt resultat på +31 miljoner kronor. Det är 53 miljoner sämre jämfört med det budgeterade resultatet på +84 miljoner som kommunfullmäktige fastställt för 2019. De största underskotten återfinns inom bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Det ekonomiska läget är ansträngt och det behövs ytterligare beslut för att sänka kostnaderna för att undvika ett negativt resultat 2020.

Mer information finns i rapporterna Tertialuppföljning, september 2019PDF samt Tertialuppföljning, september 2019 - Nämnder och bolagPDF.

Tertialuppföljning, september 2019 behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober.

Aktuelltartikel publicerad av: Marlene Hörnkvist

2019-10-01

 Kontakta oss

Mikael Öhrling
Ekonomidirektör
0660 - 881 71
Skicka e-post