Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ekonomisk prognos för 2017 sämre än budget

Vid ekonomiberedningens sammanträde idag presenterades den första tertialrapporten för året. För helåret 2017 är prognosen ett ekonomiskt resultat på +44 miljoner kronor. Det är 16 miljoner sämre jämfört med det budgeterade resultatet på +60 miljoner kronor som kommunfullmäktige fastställt för 2017.

Mer information finns i rapporterna Tertialuppföljning, maj 2017PDF samt i Tertialuppföljning, maj 2017 – FördjupningPDF.

Tertialuppföljning, maj 2017 behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 29 maj.

Aktuelltartikel publicerad av: System

2017-05-19