Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ekonomisk prognos för 2017 något sämre än budget

Vid dagens sammanträde med ekonomiberedningen presenterades Tertialuppföljning, september 2017. För helåret 2017 är prognosen ett ekonomiskt resultat på +55 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på +60 miljoner kronor som kommunfullmäktige fastställt. God ekonomisk hushållning bedöms uppnås 2017.

Mer information finns i rapporterna Tertialuppföljning, september 2017PDF samt Tertialuppföljning, september 2017 – FördjupningPDF.

Tertialuppföljning, september 2017 kommer att behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i oktober.

Aktuelltartikel publicerad av: Per-Olof Sedin

2017-09-26