Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Bygd och stad avslutas och lämnar en god grund för vidare arbete

Glenn Nordlund avtackade projektledarna med varsin stjärnask

Kommunalrådet Glenn Nordlund riktade ett stort tack till projektledarna Ann Holst, Lena Strömberg, Åsa Ringlov, Ann-Catrin Zackrisson och Siv Sandberg.

Den senaste etappen av landsbygdsutveckling i Örnsköldsviks kommun genom projektet ”Bygd och Stad i Balans 2.0” avslutas 30 april. Den 25 april hölls en slutkonferens på Mellansels folkhögskola.

Projektledningen och de fyra delprojektledare som fungerat som stöd för det lokala arbetet i kommunens serviceorter med omland berättade om arbete och resultat i respektive områden. Gemensamma konkreta resultat är bland annat att sedan projektet startade i juni 2015 har fler närarbetsplatser skapats, lokala utvecklingsplaner har tagits fram och att fyra Bygdsam bildats som plattform för det fortsatta arbetet. Bygdsam är ekonomiska föreningar med representation från lokalt näringsliv, civilsamhälle och Örnsköldsviks kommun. Bygdsam kan ses som landsbygdens motsvarighet till den stadskärneutveckling som sedan länge drivs inom Cesam.

Konsulten Anna Rosenblom, Analys och Struktur, redovisade en extern utvärdering av projektet. Utvärderingen pekade på att Bygd och stad i balans 2.0 bidragit till en långsiktighet i landsbygdsarbetet och att det skapats en viktig kanal mellan landsbygden och den kommunala förvaltningen. Mycket tyder på att projektet vitaliserat det lokala engagemanget och bidragit till en mer positiv attityd.

Framgångsfaktorer har bland annat varit att projektet har bedrivits ur ett ”nerifrån och upp-perspektiv” och att stort engagemang med positiva attityder präglat arbetet. Att lokala projektledare funnit på plats och att man använt befintliga strukturer och mött människor på plats, i föreningar och företag har också varit av stor betydelse.

Kommunalrådet Glenn Nordlund avrundade konferensen med att poängtera att projektslutet inte innebär slut på landsbygdsarbetet. Bygd och stad i balans är ett förhållningssätt och med kommunens landsbygdsgrupp och de nybildade Bygdsam finns goda förutsättningar för det gemensamma arbetet framåt.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-04-26