Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Beslut om förlängd trafikplikt till och från Örnsköldsvik Airport

Idag fattade regeringen beslut om förlängd trafikplikt till och från Örnsköldsvik Airport. Trafikplikten är förlängd till 31 december 2020 på sammanlagt åtta flyglinjer till och från Norrland och Gotland, och en av de flygplatser som berörs är alltså Örnsköldsvik Airport. Syftet med förlängningen av trafikplikten är att fortsatt säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål.

-Vi har haft en mycket god dialog med regeringen som har förstått vikten av flygplatsen för oss i Örnsköldsviks kommun, säger Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande.

Befolkningsmässigt är Örnsköldsvik en liten kommun, men har ett näringsliv som står för ca 5 % av Sveriges nettoexport. Bra kommunikationer är avgörande för att företagens utländska kunder, ägare och leverantörer ska kunna fortsätta bidra till denna nettoexport.

-Beslutet om förlängningen är självklart mycket positivt, inte minst för våra medarbetare på flygplatsen, konstaterar Tomas Karlsson, ordförande för Örnsköldsvik Airport. Vi har haft en bra kommunikation med operatörerna, näringslivet och andra intressenter, nu är det viktigare än någonsin att vi i Örnsköldsvik sluter upp bakom vår flygplats, vi behöver ett passagerarunderlag som möjliggör kommersiell trafik när den upphandlade upphör – avslutar Tomas Karlson.

Beslutet om förlängd trafikplikt är viktigt även för testbädden på flygplatsen, där bland andra Luftfartsverket och RISE forskar och utvecklar autonoma fordon och elflyg. Planer finns även på att påbörja en drönarutbildning, vilken blir unik i sitt slag. Bioenonomiklustret i kommunen utgörs av flera aktörer som arbetar för att ta fram framtidens lösningar, där biobränsle för flyg kommer vara en given produkt.

-Beslutet om förlängd trafikplikt på vår flygplats är inte bara positivt för oss som bor och verkar i Örnsköldsviks kommun, utan också för hela Sverige, säger Per Nylén, vår flygplats har alla förutsättningar för att medverka till att utveckla morgondagens flyg.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-08-27