Avoin neuvonpito – suomi, 18 lokakuuta 
Öppet samråd – finska, 18 oktober

Finlands flagga

Avoin neuvonpito – suomi

Aika 18. lokakuuta kello 18
Paikka Kunnantalo Kronan, Järnvägsgatan 6

Vähemmistölaki valokeilassa
Örnsköldsvikin kunta on 1.2.2018 lähtien suomen kielen hallintoalue. Tämä merkitsee sitä, että suomen kielellä on vähemmistölain ja kielilain nojalla vahvistettu tuki. Avoimessa neuvonpidossa kansalaisilla on tilaisuus esittää, mitä suomenkielisiä palveluja kunnassa tarvitaan ja toivotaan. Tule jättämään ehdotuksia!

Kokouksessa valitaan myös vähemmistöedustajat hallintoalueen budjettineuvonpitoihin. Paikalla ovat mm kunnanneuvos Per Nylén, henkilöstöpäällikkö Sofia Johansson Hannsberger ja uusi vähemmistökoordinoija Harriet Kuoppa.

Tervetuloa!


Öppet samråd – finska

Tid: 18 oktober kl. 18:00
Plats: Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6

Minoritetslagstiftningen i fokus
Från den 1 februari 2018 är Örnsköldsviks kommun finskt förvaltningsområde. Detta innebär ett förstärkt skydd och ger starkare rättigheter enligt minoritetslagen och språklagen. I det öppna samrådet har medborgare en möjlighet att berätta vilka finskspråkiga tjänster som önskas och som det finns behov av. Kom och lämna förslag!

Vid mötet genomförs även val av minoritetsföreträdare till budgetsamråd för det finska förvaltningsområdet. På plats är bland annat kommunalråd Per Nylén, stabschef Sofia Johansson Hannsberger och kommunens nya minoritetssamordnare Harriet Kuoppa.

Välkomna!


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-10-08