Koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Med anledning av att bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning kan dricksvattnet för boende i Trehörningsjö vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Läs artikeln - koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Länk till startsidan

Lämna utställningsförslag

Örnsköldsviks museum & konsthall är en del av Örnsköldsviks kommun och en mötesplats för upplevelser och kunskap. Vi finns i centrala Örnsköldsvik och sommartid även vid Brynge Kulturområde, men verksamhet bedrivs i hela kommunen. I vårt uppdrag ingår att arrangera konst- och kulturhistoriska utställningar med en variation av teman och uttryck.

Utställningsprogrammet planeras minst ett år i förväg och vi tar ställning till inkomna förslag fyra gånger per år. I urvalet beaktar vi helheten – hur våra utställningar förhåller sig till varandra, på vilket sätt de engagerar olika målgrupper och hur relevant innehållet är för samtiden.


Kategori * (obligatorisk)
Kategori
(skriv gärna något om utställningens syfte och målgrupp)

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter