Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Mov Gïele - Mitt Språk

Utställning av Per Elof Nilsson Ricklund, 19 juni – 18 september.

En konstnärs nomadiska resa, 40 000 år av berättande genom tecken och symboler i måleriet.

— Min konst är mitt språk. Mitt språk kommer från mina rötter och upplevelser. Min röst och hur jag väljer att uttrycka mig konstnärligt har starkt formats av de möten jag haft med människor och traditioner som representerar mitt ursprung. Något jag vill lyfta fram i denna utställning är att många av dess målningar aldrig skulle ha existerat om det inte var för Talma. Det är där på deras land där skisserna till många av dessa målningar fötts. Jag känner mig hedrad att jag ha fått dela deras sällskap och jord.

Gittu eatnam! (övers. Tack jorden!)

Vi lever i en rationell värld, vi fattar rationella beslut, och försöker värdera saker och ting utifrån en objektiv måttstock. Konsten är också rationell, men den går inte att värdera utifrån en objektiv måttstock. Vad som är självklart vackert för mig eller vad som framkallar en viss känsla hos dig kan vara svårt eller omöjligt att förklara. Det är det som gör konsten så viktigt, att vi genom kon­sten kan förstå att vi måste anstränga oss för att skapa en dialog och förstå varandra.

När jag började som konstnär trodde jag att mina teckningar och målningar handlade om min egen syn på min omgivning, men jag insåg snart att konstnärskap handlar om att vara kärlet som tar in världen för att sedan dela den med andra. Det är den världen jag i min konst har tagit hit idag och som jag vill dela med dig.

Per Elof Nilsson Ricklund

Publicerad: