Viktig information om coronapandemin

Genesmons arkeologiska friluftsmuseum

På Genesmons friluftsområde finns en fornlämning att besöka. Under åren 1977-1988 gjordes det utgrävningar på platsen. Resultatet från dessa visade att här hade det funnits en gård från äldre järnåldern. Gården har använts i ungefär 500 år med början i det första århundradet. Promenerar du runt på utgrävningsplatsen ser du markeringar av husstolpar, som visar vart husen en gång i tiden var uppförda, och på informationsskyltar läser du mer om människorna, järnålderslivet och byggnaderna.

Gården har varit rik. Man har bland annat haft resurser att gjuta smycken, nycklar och annat i brons, som man i visa fall även förgyllt. Till gården hörde också en smedja. Det har varit en stormansgård. Kanske bodde här hövdingen av norra Ångermanland – Nolagskogs.

På gården bodde en storfamilj med flera generationer, totalt cirka 10-20 personer.

Vid stranden, för att få samma närhet till vattnet som under järnåldern, finns den rekonstruerade järnåldersgården vid Bäckfjärden. Husen är byggda utifrån resultatet från utgrävningarna; ett långhus, en smedja och ett förråd.

Skolbesök på Genesmons arkeologiska friluftsmuseum

Ni kan när som helst själva besöka fornlämningen och den rekonstruerade järnåldersbyn vid Bäckfjärden. I Hägvids hak kan ni avnjuta er medhavda matsäck.

För att få en känsla av järnålderslivet föreslås att ni tar del av korta videofilmer, som gör nedslag i olika praktiska sysslor samt visar järnålderns klädsel innan ert besök. Att baka bröd och slynga band kan man göra ute om inte på skolan så kanske vid ett vindskydd med eldstad. Låt filmerna bli en inspiration till ert besök!

Här kan du ta del av filmer där du lär dig göra upp eld, baka bröd och slynga band på järnåldersvis samt få se hur järnålderns kläder såg ut. Länk till annan webbplats.