Viktig information om coronapandemin

Anmäla tillfällig övernattning

Från vilket datum och tid * (obligatorisk)
Från vilket datum och tid
Ange när övernattningen kommer att starta
Till vilket datum och tid * (obligatorisk)
Till vilket datum och tid
Ange när övernattningen kommer att sluta

Ansvarig arrangörs namn och kontaktuppgifter
Ansvarig arrangörs namn och kontaktuppgifter


Om gatuadress saknas, beskriv var övernattningen sker. Exempel: i scoutstugan Ugglan som ligger cirka 50 meter öster om lillsjön

Sker övernattningen på markplan * (obligatorisk)
Sker övernattningen på markplan


Om nej, besvara även frågan nedan.
Om det INTE övernattar personer med hjälpbehov, ange 0
Närvarande kontaktperson 1 * (obligatorisk)
Närvarande kontaktperson 1
Du måste ange minst en kontaktperson som närvarar vid övernattningen. Om det finns ytterligare kontaktperson kan du ange hen nedan som kontakt 2. Ange kontaktperson och uppgifter även om det är samma person som arrangerar övernattningen.
Närvarande kontaktperson 2
Närvarande kontaktperson 2