Örnsköldsviks kommuns logotyp

Mästerskapsstipendiets statuter

Mästerskapsstipendiets statuter

Stipendiet inrättat av kommunfullmäktige den 27 februari 2006 § 23

§ 1 Avsikt

Örnsköldsviks kommuns Mästerskapsstipendium är avsett att premiera goda prestationer.

Stipendiet utdelas till enskilda idrottsutövare eller förening verksamma i kommunen.

§ 2 Nämnd för utdelande av Mästerskapsstipendiet

Stipendiet utdelas av kultur- och fritidsnämnden, som har rätt att vid behov höra expertis.

Nämndens beslut skall kortfattat motiveras.

§ 3 Stipendiets storlek

Stipendiet utgörs av en symbolisk minnesgåva.

§ 4 Stipendiets ändamål

Stipendiet är avsett att premiera enskilda idrottsutövare eller förening, där goda prestationer utförts i samband med nationella eller internationella mästerskap eller motsvarande.

§ 5 Utdelning

Stipendiet utdelas en gång per år. Utdelning sker vid tidpunkt och under former som kultur- och fritidsnämnden fastställer.

Stipendiet kan inte sökas.