Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Mästerskapsstipendiets statuter

Stipendiet inrättat av kommunfullmäktige den 27 februari 2006 § 23

§ 1 Avsikt

Örnsköldsviks kommuns Mästerskapsstipendium är avsett att premiera goda prestationer.

Stipendiet utdelas till enskilda idrottsutövare eller förening verksamma i kommunen.

§ 2 Nämnd för utdelande av Mästerskapsstipendiet

Stipendiet utdelas av kultur- och fritidsnämnden, som har rätt att vid behov höra expertis.

Nämndens beslut skall kortfattat motiveras.

§ 3 Stipendiets storlek

Stipendiet utgörs av en symbolisk minnesgåva.

§ 4 Stipendiets ändamål

Stipendiet är avsett att premiera enskilda idrottsutövare eller förening, där goda prestationer utförts i samband med nationella eller internationella mästerskap eller motsvarande.

§ 5 Utdelning

Stipendiet utdelas en gång per år. Utdelning sker vid tidpunkt och under former som kultur- och fritidsnämnden fastställer.

Stipendiet kan inte sökas.