Länk till startsidan

Mästerskapsstipendiets statuter

Stipendiet inrättat av kommunfullmäktige den 27 februari 2006 § 23

§ 1 Avsikt

Örnsköldsviks kommuns Mästerskapsstipendium är avsett att premiera
goda prestationer. Stipendiet utdelas till enskilda idrottsutövare
eller idrottsföreningar verksamma i kommunen.

§ 2 Nämnd för utdelande av Mästerskapsstipendiet

Stipendiet utdelas av kultur- och fritidsnämnden. Nämndens beslut ska kortfattat motiveras.

§ 3 Stipendiets storlek

Stipendiet utgörs av en symbolisk minnesgåva.

§ 4 Stipendiets ändamål

Stipendiet är avsett att premiera enskilda idrottsutövare eller idrottsföreningar, där goda prestationer utförts i samband med nationella eller internationella mästerskap eller motsvarande sammanhang.

§ 5 Utdelning

Stipendiet utdelas en gång per år. Utdelning sker vid tidpunkt och under former som kultur och fritidsnämnden fastställer. Stipendiet kan inte sökas men förslag på kandidater kan lämnas till kultur- och fritidsnämnden.

§ 6 Kungörelse

Kultur- och fritidsnämnden meddelar på lämpligast sätt stipendiaten och därefter kungörs beslutet till allmänheten via kommunens informationskanaler.