Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Ledarstipendiets statuter

Stipendiet inrättat av kommunfullmäktige 27 februari 2006 § 23

§ 1 Avsikt

Örnsköldsviks kommuns Ledarstipendium är avsett att stödja och uppmuntra ledare inom en ideell förenng som är verksam och skriven i Örnsköldsviks kommun.

§ 2 Nämnd för utdelande av Ledarstipendiet

Stipendiet delas ut av kultur- och fritidsnämnden som har rätt att, vid behov, höra expertis.

Nämndens beslut ska kortfattat motiveras.

§ 3 Stipendiets storlek

Den totala summan för stipendiet uppgår för varje år till det belopp kultur- och fritidsnämnden beslutar. Kultur- och fritidsnämnden kan dela upp stipendiesumman och utse mottagare enligt egen bedömning.

Stipendiemedel kan reserveras från ett år till ett annat.

§ 4 Stipendiets ändamål

Ledarstipendiet är avsett för ledare som tagit initiativ till god verksamhet och på ett förtjänstfullt sätt verkat inom den ideella föreningen.

Särskild hänsyn tas till unga ledare och satsningar på verksamhet för unga.

§ 5 Utdelning

Ledarstipendiet delas ut en gång per år. Utdelningen sker vid tidpunkt och former som kultur- och fritidsnämnden fastställer.

Stipendiet kan både sökas och nomineras till.

§ 6 Kungörelse

Kultur- och fritidsnämnden ska senast fyra veckor före sista ansökningsdag utlysa stipendiet genom annonsering samt på annat lämpligt sätt.