Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Kulturstipendiets statuter

Stipendiet inrättat av kommunfullmäktige den 27 februari 2006 § 23.

§ 1 Avsikt

Örnsköldsviks kommuns Kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturella områden.

Stipendiet delas ut till föreningar eller till enskilda utövare med tydlig koppling till kommunen.

§ 2 Nämnd för utdelande Kulturstipendiet

Stipendiet delas ut av Kultur- och fritidsnämnden, som har rätt att, vid behov, höra expertis.

Nämndens beslut ska kortfattat motiveras.

§ 3 Stipendiets storlek

Den totala summan för stipendiet uppgår för varje år till det belopp Kultur- och fritidsnämnden beslutar. Kultur- och fritidsnämnden kan dela upp stipendiesumman och utse mottagare enligt egen bedömnng.

Stipendiemedel kan reserveras från ett år till ett annat.

§ 4 Stipendiets ändamål

Kulturstipendiet är avsett för enskilda kulturutövare eller föreningar, där insatser som engagemang, kreativitet och utveckling av kulturlivet i Örnsköldsvik har varit och är betydelsefullt.

Stipendiet syftar till att uppmuntra fortsatt verksamhet inom kultursektorns skilda områden. Särskild hänsyn tas till unga utövare och satsningar på verksamhet för unga i kommunen.

§ 5 Utdelning

Kulturstipendiet delas ut en gång per år. Utdelningen sker vid tidpunkt och under former som Kultur- och fritidsnämnden fastställer.

Stipendierna kan både sökas och nomineras till.

§ 6 Kungörelse

Kultur- och fritidsnämnden ska senast fyra veckor före sista ansökningsdag utlysa stipendiet genom annonsering samt på annat lämpligt sätt.