Länk till startsidan

Hedersstipendiets statuter

Stipendiet inrättat av kommunfullmäktige 27 februari 2006 § 23

§ 1 Avsikt

Örnsköldsviks kommuns Hedersstipendium är avsett för person som gjort välförtjänta insatser för Örnsköldsvik. Stipendiet delas ut till enskild person som
är verksam, bosatt eller född i kommunen.

§ 2 Nämnd för utdelande av Hedersstipendiet

Stipendiet delas ut av kultur- och fritidsnämnden. Nämndens beslut ska kortfattat motiveras.

§ 3 Stipendiets storlek

Stipendiet består av ett diplom och en symbolisk minnesgåva.

§ 4 Stipendiets ändamål

Stipendiet ska premiera välförtjänt person, som är en ambassadör för Örnsköldsvik och vars dokumenterade insatser gagnat Örnsköldsviks kommun.

§ 5 Utdelning

Hedersstipendiet delas ut när lämplig kandidat finns. Utdelningen sker vid
tidpunkt och med former som kultur- och fritidsnämnden fastställer.
Stipendiet kan inte sökas men förslag på mottagare kan lämnas in till kultur- och
fritidsnämnden.

§ 6 Kungörelse

Kultur- och fritidsnämnden meddelar på lämpligast sätt stipendiaten och därefter kungörs beslutet till allmänheten via kommunens informationskanaler