Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?




Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?





Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?




Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?





Hedersstipendiets statuter

Stipendiet inrättat av kommunfullmäktige den 27 februari 2006 § 23.

§ 1 Avsikt

Örnsköldsviks kommuns Hedersstipendium är avsett för person som gjort
välförtjänta insatser för Örnsköldsvik.

Stipendiet utdelas till person, enskild, i förening eller företag som är verksam, bosatt
eller född i kommunen.

§ 2 Nämnd för utdelande av Hedersstipendiet

Stipendiet utdelas av Kultur- och fritidsnämnden, som har rätt att vid behov höra
expertis. Nämndens beslut ska kortfattat motiveras.

§ 3 Stipendiets storlek

Stipendiet utgörs av diplom och en återkommande symbolisk minnesgåva.

§ 4 Stipendiets ändamål

Stipendiet ska premiera välförtjänt person, som är en god ambassadör för
Örnsköldsvik och vars dokumenterade insatser gagnat Örnsköldsviks kommun inom
Kultur- och fritidssektorn.

§ 5 Utdelning

Stipendiet utdelas en gång per år. Utdelningen sker vid tidpunkt och under former
som Kultur- och fritidsnämnden fastställer.

Stipendiet kan inte sökas, men förslag på mottagare kan inlämnas.