Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Bror Marklundstipendiets statuter

§ 1 Avsikt

Stipendiets avsikt är att stödja och uppmuntra verksamhet inom skulpturområdet. Stipendiet kan sökas av alla yrkesverksamma skulptörer i Sverige.

§ 2 Nämnd för utdelande av Bror Marklundstipendiet

Stipendiet delas ut av en stipendienämnd bestående av tre ledamöter ur kultur- och fritidsnämnden samt en skulptör.

§ 3 Stipendiets storlek

Den totala summan för stipendiet uppgår för varje år till det belopp kultur- och fritidsnämnden beslutar samt en utställning med betalda resor, transport och boende.

Utställningen ska genomföras efter överenskommelse.

§ 4 Utdelning

Stipendiaten kungörs varje år på Bror Marklunds födelsedag.

Stipendiet kan både sökas och nomineras till.

§ 5 Kungörelse

Kultur- och fritidsnämnden ska senast fyra veckor före sista ansökningsdag utlysa stipendiet genom annonsering samt på annat lämpligt sätt.