Länk till startsidan

Bror Marklundstipendiets statuter

§ 1 Avsikt

Stipendiets avsikt är att stödja och uppmuntra verksamhet inom skulpturområdet. Stipendiet kan sökas av alla yrkesverksamma skulptörer i Sverige.

§ 2 Nämnd för utdelande av Bror Marklundstipendiet

Stipendiet delas ut av kultur- och fritidsnämnden.
Nämndens beslut ska kortfattat motiveras.

§ 3 Stipendiets storlek

Den totala summan för stipendiet uppgår för varje år till det belopp kultur- och fritidsnämnden beslutar samt en utställning med betalda resor, transport och boende. Utställningen ska genomföras efter överenskommelse.

§ 4 Utdelning

Stipendiet delas ut en gång per år. Stipendiaten kungörs varje år på Bror Marklunds födelsedag. Stipendiet kan endast sökas.

§ 5 Kungörelse

Kultur- och fritidsnämnden ska senast fyra veckor före sista ansökningsdag utlysa stipendiet genom att annonsera samt på annat lämpligt sätt informera via kommunens informationskanaler.