Viktig information om coronapandemin

Bror Marklundstipendiets statuter

§ 1 Avsikt

Stipendiets avsikt är att stödja och uppmuntra verksamhet inom skulpturområdet. Stipendiet kan sökas av alla yrkesverksamma skulptörer i Sverige.

§ 2 Nämnd för utdelande av Bror Marklundstipendiet

Stipendiet delas ut av en stipendienämnd bestående av tre ledamöter ur kultur- och fritidsnämnden samt en skulptör.

§ 3 Stipendiets storlek

Den totala summan för stipendiet uppgår för varje år till det belopp kultur- och fritidsnämnden beslutar samt en utställning med betalda resor, transport och boende.

Utställningen ska genomföras efter överenskommelse.

§ 4 Utdelning

Stipendiaten kungörs varje år på Bror Marklunds födelsedag.

Stipendiet kan både sökas och nomineras till.

§ 5 Kungörelse

Kultur- och fritidsnämnden ska senast fyra veckor före sista ansökningsdag utlysa stipendiet genom annonsering samt på annat lämpligt sätt.