Länk till startsidan

Serviceåtagande lokalbokningen

Lokalbokningens uppdrag

Lokalbokningens uppdrag är att hyra ut ett brett utbud av anläggningar för organiserad träning, tävling, spontanidrott, möten och kulturutövande. Anläggningarna ska vara tillgängliga och anpassade efter medborgarnas behov.

Lokalbokningen ansvarar för tillsyn av anläggningar samt ansvarar för att de är tillgängliga under de bokningsbara tiderna. I lokalbokningens ansvar ingår även säkerhetsfrågor, mindre reparationer och utbyte av idrottsligt material och utrustning där det bedöms nödvändigt.

Serviceåtagande - ett sätt att tydliggöra innehållet i den kommunala servicen

I Örnsköldsviks kommun pågår ett ständigt arbete med att utveckla de olika verksamheterna. Ett led i det arbetet är att ta fram serviceåtaganden. Genom serviceåtaganden får du som kommuninvånare en tydligare bild av vilken service du har rätt att vänta dig för dina skattepengar och avgifter. Kommunens personal får i sin tur en tydligare bild av sina arbetsuppgifter – vad som är viktigast och vad som förväntas av dem.

Vi lovar att:

  • återkoppla på bokningsförfrågningar och andra lokalfrågor inom två (2) arbetsdagar
  • se till att du har tillgång till anläggningens omklädningsrum 30 minuter innan bokad tid
  • anläggningar som hyrs ut uppfyller basbehov för verksamheten
  • besikta och åtgärda eventuella brister som anmälts eller upptäckts i lokaler vi hyr ut
  • möjliggöra för föreningar, privatpersoner och företag att boka lokal eller göra bokningsförfrågningar via Interbook GO.

Tänk på att:

  • alla som hyr en kommunal anläggning/lokal ansvarar för att den ska återställas och städas innan den bokade tiden är slut. Hyresgäster som inte städar eller återställer lokalen kan debiteras enligt separat prislista.
  • alla som hyr en kommunal anläggning/lokal ska följa de ordnings-föreskrifter och regler som gäller för lokalen.
  • alla som hyr en kommunal anläggning/lokal ska bidra till ett sunt klimat mellan övriga hyresgäster.
  • alla som hyr en kommunal anläggning/lokal ska följa de anvisningar som personal på plats ger.