Länk till startsidan

Prislista kommunala anläggningar och lokaler

Här hittar du de priser som gäller när du bokar tid i kommunens anläggningar och lokaler. Alla priser gäller för en (1) timma. Priserna gäller föreningar, privatpersoner och företag skrivna i Örnsköldsviks kommun. Föreningar, privatpersoner och företag som inte är skrivna i Örnsköldsviks kommun betalar enligt nedanstående förklaring.

Övriga avgifter som kan tillkomma om du som hyr inte följer de allmänna bestämmelser och ordningsregler som gäller för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar.

Vid arrangemang/evenemang upprättas särskilda överenskommelser mellan arrangör och kommunen enligt Evenemangsstrategin och dess riktlinjer.

Förklaringar till tillägg i tabellen:
* och motsvarande inom individuella idrotter.

** gäller även privatpersoner och organisationer hemmahörande i annan kommun.

*** Företag som har verksamhet för grupper på Skyttis ska boka och betala gällande hyror och avgifter för sina träningstillfällen. Bokning sker via Interbook GO. Företag faktureras i efterhand.

Små hallar

Små hallar

Föreningstaxa

Träning

Föreningstaxa
Match/Uppvisning
Barn/Unga/Bredd

Föreningstaxa
Match/Uppvisning
Representation/Elit*

Privatpersoner

Företag**

Arrangemang***

Husums brottningssal

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

389 kr

Enligt överenskommelse

Husums spegelsal

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

389 kr

Enligt överenskommelse

Parkskolan
Sal 1 & 2

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

389 kr

Enligt överenskommelse

Skärpeskolan
10 x 12 m

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

389 kr

Enligt överenskommelse

Sundskolan
10 x 20 m

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

389 kr

Enligt överenskommelse

Sörlidenskolan
10 x 15 m

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

 389 kr

Enligt överenskommelse

Prislista för småsalar

Småsalar

Föreningstaxa

Träning

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Barn/Unga/Bredd

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Representation/Elit*

Privatpersoner

Företag**

Husum brottningssal

72 kr

144 kr

216 kr

216 kr

407 kr

Husum spegelsal

72 kr

144 kr

216 kr

216 kr

407 kr

Parkskolan sal 1 & 2

72 kr

144 kr

216 kr

216 kr

407 kr

Skärpeskolan

72 kr

144 kr

216 kr

216 kr

407 kr

Sundskolan

72 kr

144 kr

216 kr

216 kr

407 kr

Sörlidenskolan

72 kr

144 kr

216 kr

216 kr

407 kr

Prislista för mellanstora hallar

Mellanhallar

Föreningstaxa

Träning

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Barn/Unga/Bredd

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Representation/Elit*

Privatpersoner

Företag**

Alneskolan

97 kr

195 kr

290 kr

290 kr

545 kr

Bjästaskolan

97 kr

195 kr

290 kr

290 kr

545 kr

Geneskolan

97 kr

195 kr

290 kr

290 kr

545 kr

Nola spegelsal

97 kr

195 kr

290 kr

290 kr

545 kr

Själevadskolan

97 kr

195 kr

290 kr

290 kr

545 kr

Ängetskolan

97 kr

195 kr

290 kr

290 kr

545 kr

Prislista för sporthallar

Sporthallar

Föreningstaxa

Träning

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Barn/Unga/Bredd

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Representation/Elit*

Privatpersoner

Företag**

Parkskolan

109 kr

275 kr

413 kr

413 kr

771 kr

Björna

109 kr

275 kr

413 kr

413 kr

771 kr

Bredbyn

109 kr

275 kr

413 kr

413 kr

771 kr

Nola

109 kr

275 kr

413 kr

413 kr

771 kr

Köpmanholmen

109 kr

275 kr

413 kr

413 kr

771 kr

Husums sporthall

109 kr

275 kr

413 kr

413 kr

771 kr

Höglandshallen

109 kr

275 kr

413 kr

413 kr

771 kr

Skyttis Arena

109 kr

331 kr

513 kr

513 kr

961 kr

Ö-viks sporthall

109 kr

331 kr

513 kr

513 kr

961 kr

Fotbollshallen helplan

318 kr

485 kr

726 kr

726 kr

1 364 kr

Fotbollshallen halvplan

160 kr

241 kr

364 kr

364 kr

686 kr

Prislista för kommunala ishallar

Kommunala ishallar

Föreningstaxa

Träning

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Barn/Unga/Bredd

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Representation/Elit*

Privatpersoner

Företag**

Bjästahallen

318 kr

478 kr

715 kr

715 kr

1 281 kr

Modohallen

318 kr

478 kr

715 kr

715 kr

1 281 kr

Skyttishallen

318 kr

478 kr

715 kr

715 kr

1 281 kr

Prislista för Skyttis

Skyttis

Föreningstaxa

Träning

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Barn/Unga/Bredd

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Representation/Elit*

Privatpersoner

Företag**

Konstgräs A-PLAN helplan

269 kr

538 kr

808 kr

808 kr

1 511 kr

Konstgräs A-PLAN halvplan

135 kr

269 kr

538 kr

538 kr

760 kr

Konstgräs B-PLAN helplan

215 kr

430 kr

646 kr

646 kr

1 208 kr

Konstgräs B-PLAN halvplan

108 kr

215 kr

430 kr

430 kr

608 kr

Gräsplan

269 kr

382 kr

538 kr

538 kr

1 008 kr

Rullskidbanan och Skidspår


1 648 kr/dag

2 781 kr/dag


3 605 kr/dag

Servicebyggnad (omkl.rum, sekretariatet, domarrum, café


824 kr/dag

824 kr/dag


1648 kr/dag

Löparbanan

42 kr pers/dygn***

Cafeterian

Se pris under samlingslokal

Prislista för simhallar

Simhallar

Föreningstaxa

Träning

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Barn/Unga/Bredd

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Representation/Elit*

Privatpersoner

Företag**

Björna simhall

195 kr

388 kr

582 kr

582 kr

1 281 kr

Bredbyns simhall

195 kr

388 kr

582 kr

582 kr

1 281 kr

Husums simhall

195 kr

388 kr

582 kr

582 kr

1 281 kr

Köpmanholmens simhall

195 kr

388 kr

582 kr

582 kr

1 281 kr

Prislista för samlingssalar upp till 130

Samlingssalar upp till 130

Barn/Ungdomsförening upp till 25 år

Vuxenförening

och 26 år uppåt

Privat

Företag**

Själevadskolans matsal

109 kr

217 kr

400 kr

Enligt överenskommelse

Skyttis cafeteria

109 kr

217 kr

400 kr

Enligt överenskommelse

Björna cafeteria

109 kr

217 kr

400 kr

Enligt överenskommelse

Prislista för samlingssalar över 130

Samlingssalar över 130

Barn/Ungdomsförening upp till 25 år

Vuxenförening

och 26 år uppåt

Privat

Företag**

Entrébyggnad Bjästa

161 kr

322 kr

484 kr

Enligt överenskommelse

Holmengården

161 kr

322 kr

484 kr

Enligt överenskommelse

Sundskolans matsal

161 kr

322 kr

484 kr

Enligt överenskommelse

Sörlidenskolans matsal

161 kr

322 kr

484 kr

Enligt överenskommelse

Nolaskolans Aula

151 kr

400 kr

484 kr

Enligt överenskommelse

Folkan teatern

151 kr

400 kr

484 kr

Enligt överenskommelse

Thuleteatern

56 kr

110 kr

110 kr

Enligt överenskommelse


Prislista för biytor

Yta

Kr/kvm/år

Beskrivning

Förråd upp till 2m2

86 kr

Garderob, klubbförvaring el liknande.

Hyres under en 12 månaders period.

Gallerförråd

106 kr

Om större än 2 kvadrat

Hyres under en 12 månaders period.

Förråd upp till 10m2

222 kr

Fysiska väggar och dörr.

Hyres under en 12 månaders period.

Förråd över 10m2

192 kr

Fysiska väggar och dörr.

Hyres under en 12 månaders period.

Låsta omklädningsrum

1 273 kr/månad

Exkl städ och IT, inkl el, vatten, avlopp och sophantering. Uppsägningstid på 1 månad.

Kansli/kontor

849 kr

Exkl städ och IT, inklusive el, vatten, avlopp och sophantering.Hyres under en 12 månaders period.

Låst verksamhetsyta

222 kr

Exkl städ och IT, inklusive el, vatten, avlopp och sophantering. Hyres under en 12 månaders period.

Tvättstuga

530 kr per år

Nyttjaderätt, delas med övriga verksamheter.

Hyres under en 12 månaders period.

Övriga avgifter

Det kan tillkomma avgifter för hyresgäster som hyr tider i lokaler och anläggningar med kortlås.

Övriga avgifter

Orsak

Avgift

Öppna ytterdörrar

900 kr

Öppna fönster

900 kr

Larmutryckning

900 kr

Kvarlämnad innebandysarg

500 kr

Kvarlämnade gymnastikredskap, bollar, målburar etc

300 kr

Material som förstörs pga oaktsamhet

Debiteras

Verksamhet på ej bokad tid

Dubbel taxa

Vaktmästare

Faktisk lönekostnad