Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Prislista kommunala anläggningar och lokaler

Här hittar du de priser som gäller när du bokar tid i kommunens anläggningar och lokaler. Alla priser gäller för en (1) timma. Priserna gäller föreningar, privatpersoner och företag skrivna i Örnsköldsviks kommun. Föreningar, privatpersoner och företag som inte är skrivna i Örnsköldsviks kommun betalar enligt nedanstående förklaring.

Övriga avgifter som kan tillkomma om du som hyr inte följer de allmänna bestämmelser och ordningsregler som gäller för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar.

Vid arrangemang/evenemang upprättas särskilda överenskommelser mellan arrangör och kommunen enligt Evenemangsstrategin och dess riktlinjer.

Förklaringar till tillägg i tabellen:
* och motsvarande inom individuella idrotter.

** gäller även privatpersoner och organisationer hemmahörande i annan kommun.

*** Företag som har verksamhet för grupper på Skyttis ska boka och betala gällande hyror och avgifter för sina träningstillfällen. Bokning sker via Interbook GO. Företag faktureras i efterhand.

Små hallar

Små hallar

Föreningstaxa

Träning

Föreningstaxa
Match/Uppvisning
Barn/Unga/Bredd

Föreningstaxa
Match/Uppvisning
Representation/Elit*

Privatpersoner

Företag**

Arrangemang***

Husums brottningssal

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

389 kr

Enligt överenskommelse

Husums spegelsal

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

389 kr

Enligt överenskommelse

Parkskolan
Sal 1 & 2

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

389 kr

Enligt överenskommelse

Skärpeskolan
10 x 12 m

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

389 kr

Enligt överenskommelse

Sundskolan
10 x 20 m

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

389 kr

Enligt överenskommelse

Sörlidenskolan
10 x 15 m

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

 389 kr

Enligt överenskommelse

Prislista kommunala anläggningar och lokaler

Småsalar

Föreningstaxa

Träning

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Barn/Unga/Bredd

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Representation/Elit*

Privatpersoner

Företag**

Husum brottningssal

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

389 kr

Husum spegelsal

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

389 kr

Parkskolan sal 1 & 2

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

389 kr

Skärpeskolan

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

389 kr

Sundskolan

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

389 kr

Sörlidenskolan

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

389 kr

Mellanhallar

Föreningstaxa

Träning

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Barn/Unga/Bredd

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Representation/Elit*

Privatpersoner

Företag**

Alneskolan

93 kr

186 kr

278 kr

278 kr

521 kr

Bjästaskolan

93 kr

186 kr

278 kr

278 kr

521 kr

Geneskolan

93 kr

186 kr

278 kr

278 kr

521 kr

Nola spegelsal

93 kr

186 kr

278 kr

278 kr

521 kr

Själevadskolan

93 kr

186 kr

278 kr

278 kr

521 kr

Ängetskolan

93 kr

186 kr

278 kr

278 kr

521 kr

Sporthallar

Föreningstaxa

Träning

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Barn/Unga/Bredd

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Representation/Elit*

Privatpersoner

Företag**

Parkskolan

104 kr

263 kr

395 kr

395 kr

738 kr

Björna

104 kr

263 kr

395 kr

395 kr

738 kr

Bredbyn

104 kr

263 kr

395 kr

395 kr

738 kr

Nola

104 kr

263 kr

395 kr

395 kr

738 kr

Köpmanholmen

104 kr

263 kr

395 kr

395 kr

738 kr

Husums sporthall

104 kr

263 kr

395 kr

395 kr

738 kr

Höglandshallen

104 kr

263 kr

395 kr

395 kr

738 kr

Mattsborgen

104 kr

263 kr

395 kr

395 kr

738 kr

Skyttis Arena

104 kr

326 kr

491 kr

491 kr

919 kr

Ö-viks sporthall

104 kr

326 kr

491 kr

491 kr

919 kr

Fotbollshallen helplan

304 kr

464 kr

695 kr

695 kr

1 304 kr

Fotbollshallen halvplan

153 kr

231 kr

348 kr

348 kr

656 kr

Kommunala ishallar

Föreningstaxa

Träning

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Barn/Unga/Bredd

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Representation/Elit*

Privatpersoner

Företag**

Bjästahallen

304 kr

457 kr

684 kr

684 kr

1 226 kr

Modohallen

304 kr

457 kr

684 kr

684 kr

1 226 kr

Skyttishallen

304 kr

457 kr

684 kr

684 kr

1 226 kr

Skyttis

Föreningstaxa

Träning

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Barn/Unga/Bredd

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Representation/Elit*

Privatpersoner

Företag**

Konstgräshelplan

257 kr

514 kr

772 kr

772 kr

1 445 kr

Konstgräs halvplan

129 kr

257 kr

514 kr

514 kr

727 kr

Gräsplan helplan

257 kr

366 kr

514 kr

514 kr

965 kr

Grusplan

150 kr

257 kr

366 kr

366 kr

1 283 kr

Löparbanan

40 kr pers/dygn***

Cafeterian

Se pris under samlingslokal

Simhallar

Föreningstaxa

Träning

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Barn/Unga/Bredd

Föreningstaxa

Match/Uppvisning

Representation/Elit*

Privatpersoner

Företag**

Björna simhall

186 kr

371 kr

557 kr

557 kr

1 226 kr

Bredbyns simhall

186 kr

371 kr

557 kr

557 kr

1 226 kr

Husums simhall

186 kr

371 kr

557 kr

557 kr

1 226 kr

Köpmanholmens simhall

186 kr

371 kr

557 kr

557 kr

1 226 kr

Prislista kommunala anläggningar och lokaler

Samlingssalar upp till 130

Barn/Ungdomsförening upp till 25 år

Vuxenförening

och 26 år uppåt

Privat

Företag**

Själevadskolans matsal

104 kr

208 kr

382 kr

Enligt överenskommelse

Skyttis cafeteria

104 kr

208 kr

382 kr

Enligt överenskommelse

Björna cafeteria

104 kr

208 kr

382 kr

Enligt överenskommelse

Samlingssalar över 130

Barn/Ungdomsförening upp till 25 år

Vuxenförening

och 26 år uppåt

Privat

Företag**

Entrébyggnad Bjästa

154 kr

308 kr

463 kr

Enligt överenskommelse

Holmengården

154 kr

308 kr

463 kr

Enligt överenskommelse

Sundskolans matsal

154 kr

308 kr

463 kr

Enligt överenskommelse

Sörlidenskolans matsal

154 kr

308 kr

463 kr

Enligt överenskommelse

Nolaskolans Aula

145 kr

382 kr

463 kr

Enligt överenskommelse

Folkan teatern

145 kr

382 kr

463 kr

Enligt överenskommelse

Thuleteatern

53 kr

105 kr

105 kr

Enligt överenskommelse

Övriga avgifter

Det kan tillkomma avgifter för hyresgäster som hyr tider i lokaler och anläggningar med kortlås.

Övriga avgifter

Orsak

Avgift

Öppna ytterdörrar

900 kr

Öppna fönster

900 kr

Larmutryckning

900 kr

Kvarlämnad innebandysarg

500 kr

Kvarlämnade gymnastikredskap, bollar, målburar etc

300 kr

Material som förstörs pga oaktsamhet

Debiteras

Verksamhet på ej bokad tid

Dubbel taxa

Vaktmästare

Faktisk lönekostnad