Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Prislista kommunala anläggningar och lokaler

Här hittar du de priser som gäller när du bokar tid i kommunens anläggningar och lokaler. Alla priser gäller för en (1) timma. Priserna gäller föreningar, privatpersoner och företag skrivna i Örnsköldsviks kommun. Föreningar, privatpersoner och företag som inte är skrivna i Örnsköldsviks kommun betalar enligt nedanstående förklaring.

Övriga avgifter som kan tillkomma om du som hyr inte följer de allmänna bestämmelser och ordningsregler som gäller för hyresgäster i kommunens lokaler och anläggningar.

Vid arrangemang/evenemang upprättas särskilda överenskommelser mellan arrangör och kommunen enligt Evenemangsstrategin och dess riktlinjer.

Förklaringar till tillägg i tabellen:
* och motsvarande inom individuella idrotter.

** gäller även privatpersoner och organisationer hemmahörande i annan kommun.

*** Företag som har verksamhet för grupper på Skyttis ska boka och betala gällande hyror och avgifter för sina träningstillfällen. Bokning sker via Interbook GO. Företag faktureras i efterhand.

Små hallar

Små hallar

Föreningstaxa

Träning

Föreningstaxa
Match/Uppvisning
Barn/Unga/Bredd

Föreningstaxa
Match/Uppvisning
Representation/Elit*

Privatpersoner

Företag**

Arrangemang***

Husums brottningssal

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

389 kr

Enligt överenskommelse

Husums spegelsal

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

389 kr

Enligt överenskommelse

Parkskolan
Sal 1 & 2

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

389 kr

Enligt överenskommelse

Skärpeskolan
10 x 12 m

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

389 kr

Enligt överenskommelse

Sundskolan
10 x 20 m

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

389 kr

Enligt överenskommelse

Sörlidenskolan
10 x 15 m

69 kr

138 kr

207 kr

207 kr

 389 kr

Enligt överenskommelse

Prislista för småsalar

Småsalar

Föreningstaxa


Träning

Föreningstaxa


Match/Uppvisning


Barn/Unga/Bredd

Föreningstaxa


Match/Uppvisning


Representation/Elit*

Privatpersoner

Företag**

Husum brottningssal

70 kr

140 kr

210 kr

210 kr

395 kr

Husum spegelsal

70 kr

140 kr

210 kr

210 kr

395 kr

Parkskolan sal 1 & 2

70 kr

140 kr

210 kr

210 kr

395 kr

Skärpeskolan

70 kr

140 kr

210 kr

210 kr

395 kr

Sundskolan

70 kr

140 kr

210 kr

210 kr

395 kr

Sörlidenskolan

70 kr

140 kr

210 kr

210 kr

395 kr

Prislista för mellanstora hallar

Mellanhallar

Föreningstaxa


Träning

Föreningstaxa


Match/Uppvisning


Barn/Unga/Bredd

Föreningstaxa


Match/Uppvisning


Representation/Elit*

Privatpersoner

Företag**

Alneskolan

94 kr

189 kr

282 kr

282 kr

529 kr

Bjästaskolan

94 kr

189 kr

282 kr

282 kr

529 kr

Geneskolan

94 kr

189 kr

282 kr

282 kr

529 kr

Nola spegelsal

94 kr

189 kr

282 kr

282 kr

529 kr

Själevadskolan

94 kr

189 kr

282 kr

282 kr

529 kr

Ängetskolan

94 kr

189 kr

282 kr

282 kr

529 kr

Prislista för sporthallar

Sporthallar

Föreningstaxa


Träning

Föreningstaxa


Match/Uppvisning


Barn/Unga/Bredd

Föreningstaxa


Match/Uppvisning


Representation/Elit*

Privatpersoner

Företag**

Parkskolan

106 kr

267 kr

401 kr

401 kr

749 kr

Björna

106 kr

267 kr

401 kr

401 kr

749 kr

Bredbyn

106 kr

267 kr

401 kr

401 kr

749 kr

Nola

106 kr

267 kr

401 kr

401 kr

749 kr

Köpmanholmen

106 kr

267 kr

401 kr

401 kr

749 kr

Husums sporthall

106 kr

267 kr

401 kr

401 kr

749 kr

Höglandshallen

106 kr

267 kr

401 kr

401 kr

749 kr

Skyttis Arena

106 kr

331 kr

498 kr

498 kr

933 kr

Ö-viks sporthall

106 kr

331 kr

498 kr

498 kr

933 kr

Fotbollshallen helplan

309 kr

471 kr

705 kr

705 kr

1 324 kr

Fotbollshallen halvplan

155 kr

234 kr

353 kr

353 kr

666 kr

Prislista för kommunala ishallar

Kommunala ishallar

Föreningstaxa


Träning

Föreningstaxa


Match/Uppvisning


Barn/Unga/Bredd

Föreningstaxa


Match/Uppvisning


Representation/Elit*

Privatpersoner

Företag**

Bjästahallen

309 kr

464 kr

694 kr

694 kr

1 244 kr

Modohallen

309 kr

464 kr

694 kr

694 kr

1 244 kr

Skyttishallen

309 kr

464 kr

694 kr

694 kr

1 244 kr

Prislista för Skyttis

Skyttis

Föreningstaxa


Träning

Föreningstaxa


Match/Uppvisning


Barn/Unga/Bredd

Föreningstaxa


Match/Uppvisning


Representation/Elit*

Privatpersoner

Företag**

Konstgräshelplan

261 kr

522 kr

784 kr

784 kr

1 467 kr

Konstgräs halvplan

131 kr

261 kr

522 kr

522 kr

738 kr

Gräsplan helplan

261 kr

371 kr

522 kr

522 kr

979 kr

Grusplan

152 kr

261 kr

371 kr

371 kr

1 302 kr

Rullskidbanan och Skidspår


1 600 kr/dag

2 700 kr/dag


3 500 kr/dag

Servicebyggnad (omkl.rum, sekretariatet, domarrum, café


800 kr/dag

800 kr/dag


1600 kr/dag

Löparbanan

41 kr pers/dygn***

Cafeterian

Se pris under samlingslokal

Prislista för simhallar

Simhallar

Föreningstaxa


Träning

Föreningstaxa


Match/Uppvisning


Barn/Unga/Bredd

Föreningstaxa


Match/Uppvisning


Representation/Elit*

Privatpersoner

Företag**

Björna simhall

189 kr

377 kr

565 kr

565 kr

1 244 kr

Bredbyns simhall

189 kr

377 kr

565 kr

565 kr

1 244 kr

Husums simhall

189 kr

377 kr

565 kr

565 kr

1 244 kr

Köpmanholmens simhall

189 kr

377 kr

565 kr

565 kr

1 244 kr

Prislista för samlingssalar upp till 130

Samlingssalar upp till 130

Barn/Ungdomsförening upp till 25 år

Vuxenförening


och 26 år uppåt

Privat

Företag**

Själevadskolans matsal

106 kr

211 kr

388 kr

Enligt överenskommelse

Skyttis cafeteria

106 kr

211 kr

388 kr

Enligt överenskommelse

Björna cafeteria

106 kr

211 kr

388 kr

Enligt överenskommelse

Prislista för samlingssalar över 130

Samlingssalar över 130

Barn/Ungdomsförening upp till 25 år

Vuxenförening


och 26 år uppåt

Privat

Företag**

Entrébyggnad Bjästa

156 kr

313 kr

470 kr

Enligt överenskommelse

Holmengården

156 kr

313 kr

470 kr

Enligt överenskommelse

Sundskolans matsal

156 kr

313 kr

470 kr

Enligt överenskommelse

Sörlidenskolans matsal

156 kr

313 kr

470 kr

Enligt överenskommelse

Nolaskolans Aula

147 kr

388 kr

470 kr

Enligt överenskommelse

Folkan teatern

147 kr

388 kr

470 kr

Enligt överenskommelse

Thuleteatern

54 kr

107 kr

107 kr

Enligt överenskommelse


Prislista för biytor

Yta

Kr/kvm/år

Beskrivning

Förråd upp till 2m2

84 kr

Garderob, klubbförvaring el liknande.

Hyres under en 12 månaders period.

Gallerförråd

104 kr

Om större än 2 kvadrat

Hyres under en 12 månaders period.

Förråd upp till 10m2

218 kr

Fysiska väggar och dörr.

Hyres under en 12 månaders period.

Förråd över 10m2

188 kr

Fysiska väggar och dörr.

Hyres under en 12 månaders period.

Låsta omklädningsrum

1 248 kr/månad

Exkl städ och IT, inkl el, vatten, avlopp och sophantering. Uppsägningstid på 1 månad.

Kansli/kontor

832 kr

Exkl städ och IT, inklusive el, vatten, avlopp och sophantering.Hyres under en 12 månaders period.

Låst verksamhetsyta

218 kr

Exkl städ och IT, inklusive el, vatten, avlopp och sophantering. Hyres under en 12 månaders period.

Tvättstuga

520 kr per år

Nyttjaderätt, delas med övriga verksamheter.

Hyres under en 12 månaders period.

Övriga avgifter

Det kan tillkomma avgifter för hyresgäster som hyr tider i lokaler och anläggningar med kortlås.

Övriga avgifter

Orsak

Avgift

Öppna ytterdörrar

900 kr

Öppna fönster

900 kr

Larmutryckning

900 kr

Kvarlämnad innebandysarg

500 kr

Kvarlämnade gymnastikredskap, bollar, målburar etc

300 kr

Material som förstörs pga oaktsamhet

Debiteras

Verksamhet på ej bokad tid

Dubbel taxa

Vaktmästare

Faktisk lönekostnad