Länk till startsidan

Allmänna bestämmelser vid uthyrning

 • Du betalar hyran när du får fakturan från Örnsköldsviks kommun.

 • Örnsköldsviks kommun fakturerar varje månad i efterskott. Du ska betala fakturan inom 30 dagar. Betalar du inte inom 30 dagar måste du betala ränta enligt räntelagen. Om vi måste skicka en betalningspåminnelse måste du betala en särskild avgift. Vi kan också skicka efterdebitering till dig om den tid du hyrt i lokalen har lett till extra tillsyn, extra städkrävande verksamhet, reparationer eller andra orsaker som leder till extra kostnader för Örnsköldsviks kommun.

 • Avbokning av hyrda tider ska göras minst 3 dagar i förväg. Om det inte görs debiteras tiden enligt prislista.

 • Det ska finnas en (1) ansvarig ledare för varje grupp som använder hyrd tid i lokalen.

 • Du får inte lämna över detta kontrakt utan att Örnsköldsviks kommun godkänner det. Om kommunen godkänner det har den nye hyresgästen samma ansvar som dig som lämnar över kontraktet.

 • Du ska plocka bort redskap och annat material fem (5) minuter innan hyrestiden är slut.

 • Även om du inte utnyttjar hyrd tid måste du betala hyra.

 • Du får endast använda lokalen/anläggningen för den tid och den verksamhet som ni hyrt den för. Om du drar över tiden får du betala hyra för varje påbörjad timme.

 • Om du inte är på plats i lokalen inom 30 minuter efter utsatt tidpunkt har ni inte rätt att använda lokalen vid det tillfället. Om du vid upprepade tillfällen, tre (3) gånger, avbokar lokalen eller inte använder den kan Örnsköldsviks kommun bryta kontraktet.

 • Du får maximalt använda dusch och omklädningsrum 30 minuter före respektive 30 minuter efter hyrestidens slut.

 • Du får endast använda lokalen för den verksamhet som anges i bokningsbekräftelsen. Bokningsbekräftelsen är kontraktet mellan dig och Örnsköldsviks kommun.

 • Du är skyldig att följa personalens ordningsföreskrifter och anvisningar. Örnsköldsviks kommun kan säga upp kontraktet om detta inte följs.

 • Du får inte göra reklam för något annat är den verksamhet som ni hyrt lokalen för utan att Örnsköldsviks kommun har godkänt det. Reklam ska sättas på fastställda platser och enbart efter att Örnsköldsviks kommun har godkänt det.

 • Om det händer något som varken du som hyresgäst eller Örnsköldsviks kommun som hyresvärd kan råda över som innebär att lokaler/anläggningar inte kan utnyttjas innebär inte att någon av parterna blir skadeståndsskyldig. Det kan vara strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, olämplig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet.

 • Örnsköldsviks kommun har rätt att bryta ett kontrakt och använda lokalen/anläggningen på hyrd tid för annan verksamhet. Det kan till exempel vara arrangemang, matcher, tävlingar, uppvisningar, möten, utställningar etc. Då ska du som hyresgäst meddelas senast fem (5) dagar innan aktuell dag. För sådan tid betalar ni ingen hyra.

 • Örnsköldsviks kommun tar inte ansvar för föremål, redskap, värdesaker etc. som förloras inom lokalen/anläggningen.

 • Alla byggnader larmas klockan 22:30. Om det är du som hyr som orsakar att larmet går får du stå för kostnaden.