Viktig information om coronapandemin

Friluftskicken

Har din förening en idé till en aktivitet under Friluftslivets år men behöver ekonomiskt stöd för genomförandet? Friluftskicken är en del av Friluftslyftet, kommunens ekonomiska utvecklingssatsning för att lyfta friluftslivet i Örnsköldsvik. Syftet med Friluftskicken är att kunna stötta föreningsaktiviteter med koppling till Friluftslivets år.

Läs mer om friluftslivets år på Luften är fris webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakta Ann Holst för att diskutera hur ni kan hjälpas åt för att få föreningens idé och engagemang att blomstra.

Ann Holst, friluftsstrateg:
Telefon: 0660-887 17
E-post: ann.holst@ornskoldsvik.se

Få hjälp med att sprida ditt evenemang via Facebook:

Ansök om Friluftskicken

För att kunna ta del av stödet ska aktiviteten uppfylla följande kriterier:

  • ha en koppling till en eller flera av målgrupperna för Friluftslivets år
  • ha en koppling till en eller flera av årets månadsteman
  • ske inom Örnsköldsviks kommun

Det finns möjlighet att söka i tre omgångar så långt pengarna räcker.

Sista ansökningsdatum: 15 februari, 30 april och 15 augusti.

Friluftslivets års målgrupper är personer som är ovana att vara ute:

  • Barn årskurs 4-6 (10-13 år).
  • Personer med utländsk bakgrund.
  • Beslutsfattare, det vill säga: politiker och tjänstepersoner på lokal-, regional- och nationell nivå. Vuxna kring barn som tar beslut kring barnens friluftsliv. Rektorer och idrottslärare/lärare.

Målgrupper * (obligatorisk)
MålgrupperMånadstema
MånadstemaKontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter