Länk till startsidan

Ansök om kortare betalningstid från kommunen till lokala företag

Örnsköldsviks kommun kan erbjuda mindre lokala företag (företag registrerade i Örnsköldsviks kommun) möjligheten att ansöka om förkortad betaltid vid fakturering av varor och tjänster som levererats till Örnsköldsviks kommun.

För att få sin ansökan godkänd så prövas ansökan utifrån gällande lagstiftning, lagen om offentlig upphandling (LOU) samt mot gällande avtal. Villkoren gäller endast vid så kallad direktupphandling.
Företagets adress
Företagets adressKontaktperson * (obligatorisk)
Kontaktperson