Örnsköldsviks kommuns logotyp

Fakturera kommunen och de kommunala bolagen

Du som är leverantör till Örnsköldsviks kommunkoncern behöver skicka e-faktura. Observera att Pdf-faktura är inte ett godkänt format. Det gäller för alla inköp Örnsköldsviks kommunkoncern gör, oavsett värde, till följd av upphandlingslagarna: lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) eller lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

Från och med 11 maj 2021 har hela kommunkoncernen en ny leverantör för hantering av fakturor, Visma Proceedo. Det innebär att du som tidigare fakturerat kommunen och koncernbolagen måste ändra rutiner för fakturering. Om du fakturerar via nätverket Peppol kommer det att lösas automatiskt. Om du har en egen lösning, exempelvis fakturaskrivare eller annan VAN-operatör, kontakta din systemoperatör för att ställa om till Visma Proceedo. Du som tidigare registrerat fakturor via kommunkoncernens kostnadsfria tjänst hos InExchange måste nu göra det via Visma Proceedos leverantörsprotal. Saknar du en användare till leverantörsportalen, fyll i Ansök om att skicka e-faktura.

Du som driver ett mindre lokalt företag som är registrerat i kommunen har möjlighet att ansöka om förkortad betaltid vid fakturering av varor och tjänster som levererats till kommunen. Villkoren gäller vid så kallad direktupphandling.

Kontakt

Centrala fakturagruppen

Telefon: 0660-889 96

E-post: cfg@ornskoldsvik.se