Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Lagar och regler upphandling

Reglerna om offentliga upphandlingar beskrivs i flera olika lagar, bland andra lagen om offentlig upphandling (LOU) Länk till annan webbplats. och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) Länk till annan webbplats.. För upphandling inom bland annat vård och omsorg finns lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur Sveriges kommuners, regioners och myndigheters upphandlingar ska gå till. Den finns till för att på bästa sätt hushålla med skattemedel och se till att alla företag har möjlighet att konkurrera och göra affärer med offentlig sektor.

När en vara eller tjänst ska upphandlas gäller olika regler beroende på om värdet över- eller understiger det så kallade tröskelvärdet. Tröskelvärdena är gemensamma för hela EU. Läs mer om tröskelvärden på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.