Länk till startsidan

Lagar och regler upphandling

Reglerna om offentliga upphandlingar beskrivs i flera olika lagar, bland andra lagen om offentlig upphandling (LOU) Länk till annan webbplats. och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) Länk till annan webbplats.. För upphandling inom bland annat vård och omsorg finns lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur Sveriges kommuners, regioners och myndigheters upphandlingar ska gå till. Den finns till för att på bästa sätt hushålla med skattemedel och se till att alla företag har möjlighet att konkurrera och göra affärer med offentlig sektor.

När en vara eller tjänst ska upphandlas gäller olika regler beroende på om värdet över- eller understiger det så kallade tröskelvärdet. Tröskelvärdena är gemensamma för hela EU. Läs mer om tröskelvärden på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.