Länk till startsidan

Transportdokument vid transport av farligt avfall

När farligt avfall transporteras inom Sverige ska det alltid åtföljas av ett transportdokument. Lämnaren och transportör av farligt avfall delar ansvar för att ta fram transportdokument. Om man själv transporterar farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten då har man ensamt ansvar för att ta fram transportdokument.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om:

  • Avfallstyp
  • Avfallets vikt i kilogram
  • Datum för transporten
  • Från vilken ursprunglig plats och till vilken slutlig plats avfallet transporteras
  • Transportör
  • Lämnare och slutlig mottagare, om sådana finns

Transportdokumentet ska vara undertecknat (fysiskt eller med elektronisk underskrift) av transportören och, om sådan finns, lämnaren av avfallet.

Läs mer om transportdokument på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.