Länk till startsidan

Miljösanktionsavgifter för transport av farligt avfall

Vid försening med rapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister eller rapportering av ofullständiga uppgifter tas en miljösanktionsavgift ut på 5 000 kronor.

Om man inte upprättar transportdokument eller om transportdokument inte följer gällande krav tas en miljösanktionsavgift ut på 5 000 kronor.