Länk till startsidan

Anteckningsskyldighet före transport av farligt avfall

Anteckningsskyldighet gäller för avfallsproducenter, transportörer, insamlare, handlare, mäklare och behandlare i samband med hantering av farligt avfall.

För transportörer gäller att anteckna följande uppgifter innan transporten påbörjas:

  • från vem och från vilken plats avfallet ska transporteras
  • datum för transport
  • transportsätt exempelvis väg, järnväg
  • avfallets vikt i kilogram, uppskattas om ingen våg finns på hämtningsstället
  • till vem och till vilken plats avfallet ska transporteras

Observera att detta gäller alla transporter av farligt avfall. Det finns inga nedre gränser i fråga om till exempel mängden avfall eller storlek på transportverksamheten.