Länk till startsidan

Transport av farligt avfall

Bra att veta

Du som bedriver en verksamhet har ett ansvar att känna till hur avfallet som uppkommer i din verksamhet ska klassificeras och hanteras. Klassningen ska följa avfallsförordningen (2020:614), där anges alla branschspecifika avfallsslag med respektive sexsiffrig avfallskod.

Alla som transporterar farligt avfall yrkesmässigt ska ha transporttillstånd utfärdat av Länsstyrelsen. Vid egna transporter av farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten, kan det i vissa fall räcka med en anmälan till Länsstyrelsen. Om du lämnar ifrån dig farligt avfall till någon annan som ska transportera det är du skyldig att kontrollera att transportören har ett giltigt tillstånd för transport av farligt avfall.

I vissa fall gäller undantag från både anmälnings- och tillståndsplikt vid transport av farligt avfall som uppkommit i din egen verksamhet. Undantag gäller bland annat om transporterna inte är regelbundet förekommande i verksamheten. Dessutom får den totala mängden transporterat farligt avfall inte överskrida 100 kilogram eller 100 liter per kalenderår. Hör gärna av dig till miljö- och hälsoenheten för vägledning om vad som gäller för din verksamhet.

Vid alla transporter av farligt avfall gäller följande:

  • Anteckningsskyldighet, innan själva transporten
  • Transportdokument ska finnas med vid transporten.

Alla yrkesmässiga verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall ska rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till ett Naturvårdsverkets avfallsregister. Rapporteringen måste ske senast två dagar efter utförd transport av farligt avfall. Behandlare av farligt avfall rapporterar kvartalsvis. Rapporteringen kan ske av ombud.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.