Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Transport av farligt avfall

Bra att veta

Alla som transporterar farligt avfall yrkesmässigt ska ha tillstånd från Länsstyrelsen enligt avfallsförordningen. Vid egna transporter av farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten, kan det i vissa fall räcka med en anmälan till Länsstyrelsen. Om du lämnar ifrån dig farligt avfall till en annan aktör som ska transportera avfallet är du skyldig att kontrollera att det finns ett tillstånd för transport utfärdat av Länsstyrelsen.

Undantag från både anmälnings- och tillståndsplikt gäller vid vissa transporter av farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten. Undantag gäller bland annat om transporterna inte är regelbundet förekommande i verksamheten. Dessutom får den totala mängden transporterat farligt avfall inte överskrida 100 kilogram eller 100 liter per kalenderår. Hör gärna av dig till miljö- och hälsoenheten för vägledning om vad som gäller för din verksamhet.

Du som verksamhetsutövare har ett ansvar att känna till vilka avfallsslag som uppkommer inom just din verksamhet och hur de ska klassas för att hanteras rätt. I avfallsförordningen (2020:614) listas branschspecifika avfallsslag med respektive sexsiffriga avfallskoder. Avfallsslag markerade med asterisk (*) klassas i normalt som farligt avfall.

Från november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

När farligt avfall transporteras inom Sverige ska det alltid finnas med ett transportdokument.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns mölighet till drop-in att träffa finskspråkig och sydsamiskspråkig kommunvägledare.