Länk till startsidan

Tillsynsavgifter enligt lagen skydd mot olyckor (LSO) samt taxa för tillstånd brandfarliga- och explosiva varor (LBE)

Tillsyn LSO, handläggningskostnad per timme 1 180 kr.

Tillstånd LBE, handläggningskostnad per timme 1 180 kr.

Handläggningstider varierar beroende på verksamhetsklass. 

Den som genomför tillsynen har rätt att besluta om föreläggande eller förbud. Föreläggandet kan kombineras med vite som måste betalas om inte åtgärden utförs inom beslutad tid. Lagen ger även den som utför tillsynen rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar och att få upplysningar och handlingar som behövs för att kunna genomföra tillsynen.