Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Tillsynsavgift systematiskt brandskyddsarbete

Vid tillsyn är den lägsta debiteringen 3 054 kr. Det motsvarar 3 timmars debitering av timtaxan på 1 018 kr. För tillsyn som tar längre tid än 3 timmar debiteras timtaxa.

Den som genomför tillsynen har rätt att besluta om föreläggande eller förbud. Föreläggandet kan kombineras med vite som måste betalas om inte åtgärden utförs inom beslutad tid. Lagen ger även den som utför tillsynen rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar och att få upplysningar och handlingar som behövs för att kunna genomföra tillsynen.