Länk till startsidan

Systematiskt brandskyddsarbete

Bra att veta

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att på ett organiserat och strukturerat sätt planera, utbilda, dokumentera, kontrollera och följa upp brandskyddsarbetet i en organisation.

Som ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar har du det fulla ansvaret för brandskyddet. Ansvaret innebär att nödvändiga åtgärder ska genomföras för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av en brand. Det är kommunen som enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har ansvaret för att kontrollera det systematiska brandskyddsarbetet. I Örnsköldsviks kommun utövas tillsynen av räddningstjänsten.

Kontakt

Håkan Wiberg

Enhetschef

Telefon: 0660-787 60

E-post: raddningstjansten@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)