Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Systematiskt brandskyddsarbete

Bra att veta

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att på ett organiserat och strukturerat sätt planera, utbilda, dokumentera, kontrollera och följa upp brandskyddsarbetet i en organisation.

Som ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar har du det fulla ansvaret för brandskyddet. Ansvaret innebär att nödvändiga åtgärder ska genomföras för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av en brand. Det är kommunen som enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har ansvaret för att kontrollera det systematiska brandskyddsarbetet. I Örnsköldsviks kommun utövas tillsynen av räddningstjänsten.

Kontakt

Joel Zacco

Brandinspektör

Telefon: 0660-787 30

E-post: joel.zacco@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)