Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Kunskapsprov i alkohollagen

En förutsättning för att beviljas ett serveringstillstånd är att de personer som har betydande inflytande i serveringsrörelsen har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Den som söker ett serveringstillstånd ska därför avlägga ett kunskapsprov framtaget av Folkhälsomyndigheten. Kunskapsprovet är webbaserat. Välkommen att kontakta kommunens alkoholhandläggare via kontaktcenter för att boka tid för kunskapsprov.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer och hur du kan förbereda dig inför provet. Länk till annan webbplats.