Länk till startsidan

Kunskapsprov i alkohollagen

En förutsättning för att beviljas ett serveringstillstånd är att de personer som har betydande inflytande i serveringsrörelsen har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Den som söker ett serveringstillstånd ska därför avlägga ett kunskapsprov framtaget av Folkhälsomyndigheten. Kunskapsprovet är webbaserat. Välkommen att kontakta kommunens alkoholhandläggare via kontaktcenter för att boka tid för kunskapsprov.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer och hur du kan förbereda dig inför provet. Länk till annan webbplats.