Länk till startsidan

Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Kommunfullmäktige godkände den 26 september 2022 en ny taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt flera lagar, inklusive alkohollagen och tobakslagar (Kst/2022:624).

Avgifterna täcker kostnader för ärendehantering, tillsyn och kontroll, inklusive registrering, utredning, beslutsfattande och tillståndsutfärdande.

Avgifterna kan tas ut i förskott och baseras på prisbasbeloppet för 2024 (57,300 kr) med årlig justering enligt prisbasbeloppet (PBB)

Avgifterna träder i kraft från 1 januari 2024.

Ansökningsavgifter serveringstillstånd)

Ansökningsavgifter serveringstillstånd

% av PBB

Avgift

Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd

(även särskilt tillstånd för provsmakning)

25 %

14 350 kr

Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd inom 3 månader efter avslagsbeslut

(till exempel avslag som grundar sig på tre underkända kunskapsprov)

10 %

5 750 kr

Ändring av bolagsform

(samma ägare, men nytt organisationsnummer)

15 %

8 600 kr

Bolagsändring

(ändring i bolag med stadigvarande serveringstillstånd, samma organisationsnummer)

10 %

5 750 kr

PBI-utredning

(byte av enstaka person med betydande inflytande,
större förändringar hanteras som en bolagsändring)

4 %

2 300 kr

Ändring i stadigvarande serveringstillstånd

(yta, tid, ändrad verksamhetsinriktning, tillägg för catering m.m.)

10 %

5 750 kr

Tillfällig ändring i stadigvarande serveringstillstånd

(färre än 150 personer)

3 %

1 700 kr

Tillfällig ändring i stadigvarande serveringstillstånd

(150 personer eller fler)

5 %

2 850 kr

Tillfälligt utökad serveringstid fram till kl. 03:00

(oavsett antal deltagande personer, ett tillfälle är
högst två dagar i följd)

7%


4 000 kr

 

Flera enstaka tillfällen i samma ansökan

(max 4 tillfällen per år)

2%

+ 1150 kr per extra tillfälle i samma ansökan

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten,

1 dag eller period 2-7 dagar

10 %

5 750 kr


Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (period)

8 dagar eller fler, max 2 månader i följd

15 %

8 600 kr

Flera enstaka tillfällen i samma ansökan (max 10 tillfällen per år)

10 %

5 750 kr för

dag 1

+ 1 150 kr per extra tillfälle i samma ansökan

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 1 dag eller period 2-7 dagar

För verksamhetsutövare som har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen

7 %

4 000 kr


Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (period),

8 dagar eller fler (max två månader i följd)

För verksamhetsutövare som har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen

10%

5 750 kr


Flera enstaka tillfällen i samma ansökan (max 10 tillfällen per år)

7%

4 000 kr för dag 1

+ 1 150 kr per extra tillfälle i samma ansökan

Ändring i tillfälligt tillstånd till allmänheten

2,5 %

1 450 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, en dag

 

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2-10 dagar i samma ansökan (max tio tillfällen per år)

2 %

 

3 %

1 150 kr

 

1 700 kr

Ändring i tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

1 %

550 kr

Gemensam serveringsyta:

Stadigvarande gemensam serveringsyta, per sökande bolag med stadigvarande serveringstillstånd i anslutning till den gemensamma ytan

Tillfällig gemensam serveringsyta, per sökande bolag med stadigvarande serveringstillstånd i anslutning till den gemensamma ytan.

Saknas serveringstillstånd så måste tillfälligt serveringstillstånd sökas enligt taxa ovan.

 

6 %

 

 

 

3 %

 

3 450 kr

 

 

 

1 700 kr

Provsmakningstillstånd - tillfälligt tillstånd för partihandlare för provsmakning till allmänheten

5 %

2 850 kr

Tillfällig pausservering

3 %

1 700 kr

Godkännande av cateringlokal

(tillämpas om intyg om brandsäkerhet saknas, övrig anmälan om cateringservering ingår i de årliga avgifterna)

1 %

550 kr

Kunskapsprov i alkohollagen, 28 frågor

(slutet sällskap, provsmakning, pausservering, max tre försök)

1 %

550 kr

Kunskapsprov i alkohollagen, 44-60 frågor

(tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, stadigvarande till slutet sällskap, stadigvarande cateringverksamhet, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, max tre försök)

2 %

1 150 kr

Uteblivet kunskapsprov:

(om man inte kommer vid provtillfället, eventuell frånvaro meddelas senast 2 timmar innan provtillfället för att undvika avgift)

0,5 %

300 kr

Fasta tillsynsavgifter

Fasta tillsynsavgifter

% av PBB

Avgift per år

Serveringsställe med serveringstid fram till kl. 23:00

2 %

1 150 kr

Serveringsställe med serveringstid fram till kl. 01:00

3,5 %

2 000 kr

Serveringsställe med serveringstid fram till kl. 02:00

8,5 %

4 850 kr

Uppföljande tillsynsbesök med anledning av uppmärksammade brister eller tillsyn vid befogade klagomål.

Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme och omfattar både förberedelsetid, tillsyn och efterarbete. För restid debiteras inte

2,5 %

1 450 kr

Påminnelseavgift nr 1 vid utebliven restaurangrapport Påminnelseavgift nr 2 vid utebliven restaurangrapport.

Härefter debiteras en avgiftsklass över uppskattad avgift.

3 %


4 %

1 700 kr


2 300 kr

Rörliga tillsynsavgifter Omsättning per år (alkoholförsäljning)

Rörliga tillsynsavgifter Omsättning per år (alkoholförsäljning)

% av PBB

Avgift per år

0 - 50 000 kr

3 %

1 700 kr

50 001 - 100 000 kr

6 %

3 450 kr

100 001 - 250 000 kr

12 %

6 900 kr

250 001 - 500 000 kr

18 %

10 300 kr

500 001 - 1 000 000 kr

24 %

13 750 kr

1 000 001 – 2 000 000 kr

30 %

17 200 kr

2 000 001 - 3 000 000 kr

36 %

20 650 kr

3 000 001 - 4 000 000 kr

42 %

24 050 kr

4 000 001 - 5 000 000 kr

48 %

27 500 kr

5 000 001 - 7 000 000 kr

54 %

30 950 kr

7 000 001 - 9 000 000 kr

60 %

34 400 kr

9 000 001 - kr

66 %

37 800 kr