Koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Med anledning av att bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning kan dricksvattnet för boende i Trehörningsjö vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Läs artikeln - koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Länk till startsidan

Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Kommunfullmäktige godkände den 26 september 2022 en ny taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt flera lagar, inklusive alkohollagen och tobakslagar (Kst/2022:624).

Avgifterna täcker kostnader för ärendehantering, tillsyn och kontroll, inklusive registrering, utredning, beslutsfattande och tillståndsutfärdande.

Avgifterna kan tas ut i förskott och baseras på prisbasbeloppet för 2023 (52,500 kr) med årlig justering enligt prisbasbeloppet (PBB).

Avgifterna träder i kraft från 1 november 2022.

Ansökningsavgifter serveringstillstånd

Ansökningsavgifter serveringstillstånd

Ansökningsavgifter serveringstillstånd

% av PBB

Avgift

Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd

(även särskilt tillstånd för provsmakning)

25 %

13 150 kr

Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd inom 3 månader efter avslagsbeslut

(till exempel avslag som grundar sig på tre underkända kunskapsprov)

10 %

5 250 kr

Ändring av bolagsform

(samma ägare, men nytt organisationsnummer)

15 %

7 900 kr

Bolagsändring

(ändring i bolag med stadigvarande serveringstillstånd, samma organisationsnummer)

10 %

5 250 kr

PBI-utredning

(byte av enstaka person med betydande inflytande, större förändringar hanteras som en bolagsändring)

4 %

2 100 kr

Ändring i stadigvarande serveringstillstånd

(yta, tid, ändrad verksamhetsinriktning, tillägg för catering m.m.)

10 %

5 250 kr

Tillfällig ändring i stadigvarande serveringstillstånd

(färre än 150 personer)

3 %

1 600 kr

Tillfällig ändring i stadigvarande serveringstillstånd

(150 personer eller fler)

5 %

2 650 kr

Tillfälligt utökad serveringstid fram till kl. 03:00

(oavsett antal deltagande personer, max fyra tillfällen per år, ett tillfälle är högst två dagar i följd)

7 %

2 %

3 700 kr –

+ 1 050 kr per extra tillfälle i samma

ansökan

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 1 dag eller period 2-7 dagar

 

 

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (period) 8 dagar eller fler, max 2 månader i följd

 

Flera enstaka tillfällen i samma ansökan (max 10 tillfällen per år)

10 %

 

 

 

15 %

 

 

10 %

5 250 kr

 

 

 

7 900 kr

 

 

5 250 kr för dag 1

+ 1 050 kr per extra tillfälle i samma ansökan

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 1 dag eller period 2-7 dagar För verksamhetsutövare som har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (period), 8 dagar eller fler (max två månader i följd)

För verksamhetsutövare som har stadigvarande serveringstillstånd i kommunen

Flera enstaka tillfällen i samma ansökan, max 10 tillfällen per år

7 %

 

10 %

 

7 %

3 700 kr

 

5 250 kr

 

3 700 kr för dag 1

+ 1 050 kr per extra tillfälle i samma ansökan

Ändring i tillfälligt tillstånd till allmänheten

2,5 %

1 300 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, en dag

 

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2-10 dagar i samma ansökan

(max tio tillfällen per år)

2 %

 

3 %

1 050 kr

 

1 600 kr

Ändring i tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

1 %

550 kr

Gemensam serveringsyta:

Stadigvarande gemensam serveringsyta, per sökande bolag med stadigvarande serveringstillstånd i anslutning till den gemensamma ytan

 

Tillfällig gemensam serveringsyta, per sökande bolag med stadigvarande serveringstillstånd i anslutning till den gemensamma ytan.

Saknas serveringstillstånd så måste tillfälligt serveringstillstånd sökas enligt

taxa ovan.

 

6 %

 

 

 

3 %

 

3 150 kr

 

 

 

1 600 kr

Provsmakningstillstånd - tillfälligt tillstånd för partihandlare

för provsmakning till allmänheten

5 %

2 650 kr

Tillfällig pausservering

3 %

1 600 kr

Godkännande av cateringlokal

(tillämpas om intyg om brandsäkerhet saknas, övrig anmälan om cateringservering ingår i de årliga avgifterna)

1 %

550 kr

Kunskapsprov i alkohollagen, 28 frågor

(slutet sällskap, provsmakning, pausservering, max tre försök)

1 %

550 kr

per provtillfälle

Kunskapsprov i alkohollagen, 44-60 frågor

(tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, stadigvarande till slutet sällskap, stadigvarande cateringverksamhet, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, max tre försök)

2 %

1050 kr

per provtillfälle

Uteblivet kunskapsprov:

(om man inte kommer vid provtillfället, eventuell frånvaro meddelas senast 2 timmar innan provtillfället för att undvika avgift)

0,5 %

250 kr

Tillsynsavgifter stadigvarande serveringstillstånd

För servering av alkoholdrycker med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap har tillsynsavgifterna fastställts till en fast årlig avgift beroende på serveringstid och en rörlig årlig avgift baserad på omsättningen av alkoholdrycker räknat i kronor per år

Fasta tillsynsavgifter

Fasta tillsynsavgifter

% av PBB

Avgift

Serveringsställe med serveringstid fram till kl. 23:00

2 %

1 050 kr/år

Serveringsställe med serveringstid fram till kl. 01:00

3,5 %

1 850 kr/år

Serveringsställe med serveringstid fram till kl. 02:00

8,5 %

4 450 kr/år

Uppföljande tillsynsbesök med anledning av uppmärksammade brister eller tillsyn vid befogade klagomål.

Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme och omfattar både förberedelsetid, tillsyn och efterarbete. För restid debiteras inte

2,5 %

1 300 kr/h

Påminnelseavgift nr 1 vid utebliven restaurangrapport

3 %

1 600 kr

Påminnelseavgift nr 2 vid utebliven restaurangrapport

4 %

2 100 kr

Härefter debiteras en avgiftsklass över uppskattad avgift.

 

 

Rörliga tillsynsavgifter

Rörliga tillsynsavgifter

Omsättning per år (alkoholförsäljning)

% av PBB

Avgift per år

0 - 50 000 kr

3 %

1600 kr

50 001 - 100 000 kr

6 %

3 200 kr

100 001 - 250 000 kr

12 %

6 300 kr

250 001 - 500 000 kr

18 %

9 450 kr

500 001 - 1 000 000 kr

24 %

12 600 kr

1 000 001 – 2 000 000 kr

30 %

15 750 kr

2 000 001 - 3 000 000 kr

36 %

18 900 kr

3 000 001 - 4 000 000 kr

42 %

22 050 kr

4 000 001 - 5 000 000 kr

48 %

25 200 kr

5 000 001 - 7 000 000 kr

54 %

28 350 kr

7 000 001 - 9 000 000 kr

60 %

31 500 kr

9 000 001 - kr

66 %

34 650 kr