Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Avgifterna ska täcka kostnad för handläggning och tillsyn/kontroll. I handläggning ingår bland annat registrering av ärenden, remisshantering, besök på serverings-/försäljningsstället, utredningsarbete, beredning av beslutsunderlag, beslutsfattande och utfärdande av tillstånds-bevis. Avgift får tas ut i förskott. Avgift tas ut även om ansökan avslås. Avgifterna är beräknade på prisbasbeloppet för 2022, 48 300 kr, och regleras årligen efter prisbasbeloppet (PBB). Beloppet är avrundat till närmaste 25-tal kronor. Dessa avgifter gäller fr.o.m. 1 januari 2022.

Ansökningsavgifter serveringstillstånd

Ansökningsavgifter serveringstillstånd

% av PBB

Avgift

Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd

(även särskilt tillstånd för provsmakning)

25 %

12 075 kr

Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd inom 3 månader efter avslagsbeslut

(till exempel avslag som grundar sig på tre underkända kunskapsprov)

10 %

4 825 kr

Ändring av bolagsform

(samma ägare, men nytt organisationsnummer)

15 %

7 250 kr

Bolagsändring

(ändring i bolag med stadigvarande serveringstillstånd, samma organisationsnummer)

10 %

4 825 kr

PBI-utredning

(byte av enstaka person med betydande inflytande, större förändringar hanteras som en bolagsändring)

4 %

1 925 kr

Ändring i stadigvarande serveringstillstånd

(yta, tid, ändrad verksamhetsinriktning, tillägg för catering m.m.)

10 %

4 825 kr

Tillfällig ändring i stadigvarande serveringstillstånd

(färre än 150 personer)

3 %

1 450 kr

Tillfällig ändring i stadigvarande serveringstillstånd

(150 personer eller fler)

5 %

2 425 kr

Tillfälligt utökad serveringstid fram till kl. 03:00

(oavsett antal deltagande personer, max fyra tillfällen per år, ett tillfälle är högst två dagar i följd)

7 %

2 %

3 375 kr

+ 975 kr efterföljande dag

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, en dag

För varje ytterligare dag i samma ansökan

Högsta avgift, tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

(max 3 månader i följd, max 10 tillfällen per år)

10 %

2 %

30 %

4 825 kr

975 kr

14 500 kr

Ändring i tillfälligt tillstånd till allmänheten

2,5 %

1 200 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, en dag

För varje ytterligare dag i samma ansökan

(max tio tillfällen per år)

2 %

1 %

975 kr

475 kr

Ändring i tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

1 %

475 kr

Gemensam serveringsyta:

Stadigvarande serveringstillstånd, per sökande bolag

Tillfälligt serveringstillstånd, per sökande bolag

6 %

3 %

2 900 kr

1 450 kr

Provsmakningstillstånd - tillfälligt tillstånd för partihandlare för provsmakning till allmänheten

5 %

2 425 kr

Tillfällig pausservering

3 %

1 450 kr

Godkännande av cateringlokal

(tillämpas om intyg om brandsäkerhet saknas, övrig anmälan om cateringservering ingår i de årliga avgifterna)

1 %

475 kr

Kunskapsprov i alkohollagen, 28 frågor

(slutet sällskap, provsmakning, pausservering, max tre försök)

1 %

475 kr

per provtillfälle

Kunskapsprov i alkohollagen, 44-60 frågor

(tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, stadigvarande till slutet sällskap, stadigvarande cateringverksamhet, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, max tre försök)

2 %

975 kr

per provtillfälle

Uteblivet kunskapsprov:

(om man inte kommer vid provtillfället, eventuell frånvaro meddelas senast 2 timmar innan provtillfället för att undvika avgift)


225 kr

Tillsynsavgifter stadigvarande serveringstillstånd

För servering av alkoholdrycker med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap har tillsynsavgifterna fastställts till en fast årlig avgift beroende på serveringstid och en rörlig årlig avgift baserad på omsättningen av alkoholdrycker räknat i kronor per år.

Tillsynsavgifter stadigvarande serveringstillstånd
Fasta tillsynsavgifter

% av PBB

Avgift

Serveringsställe med serveringstid fram till kl 23:00

2 %

975 kr/år

Serveringsställe med serveringstid fram till kl 01:00

3,5 %

1 700 kr/år

Serveringsställe med serveringstid fram till kl 02:00

8,5 %

4 100 kr/år

Uppföljande tillsynsbesök med anledning av brister

2,5 %

1 200 kr

Påminnelseavgift nr 1 vid utebliven restaurangrapport

Påminnelseavgift nr 2 vid utebliven restaurangrapport

Härefter debiteras en avgiftsklass över uppskattad avgift.

3 %

4 %

1 450 kr

1 925 kr


Rörliga tillsynsavgifter

Omsättning per år (alkoholförsäljning)

% av PBB

Avgift per år

0 - 25 000 kr

3 %

1 450 kr

25 001 - 50 000 kr

5 %

2 425 kr

50 001 - 100 000 kr

8 %

3 875 kr

100 001 - 150 000 kr

12 %

5 800 kr

150 001 - 250 000 kr

17 %

8 200 kr

250 001 - 500 000 kr

22 %

10 625kr

500 001 - 1 000 000 kr

27 %

13 050 kr

1 000 001 - 1 500 000 kr

32 %

15 450 kr

1 500 001 - 2 000 000 kr

38 %

18 350 kr

2 000 001 - 3 000 000 kr

44 %

21 250 kr

3 000 001 - 4 000 000 kr

50 %

24 150 kr

4 000 001 - 5 000 000 kr

56 %

27 050 kr

5 000 001 - 6 000 000 kr

62 %

29 950 kr

6 000 001 - 9 000 000 kr

68 %

32 850 kr

9 000 001 - 12 000 000 kr

74 %

35 750 kr

12 000 000 kr -

80 %

38 650 kr