Länk till startsidan

Miljöfarlig verksamhet

Bra att veta

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader och anläggningar som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller utgör annan risk för människors hälsa eller miljön. Du som ska starta en miljöfarlig verksamhet kan behöva anmäla det till kommunen eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen. Anmälningspliktiga verksamheter klassas som C-verksamheter och du ska skicka in en anmälan till kommunen sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Miljöfarliga verksamheter delas in i fyra prövningsklasser:

  • A-verksamheter, kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen. Exempel är flygplatser, avfallsförbränningsanläggingar och större deponier.
  • B-verksamheter, kräver tillstånd från länsstyrelsen.
  • C-verksamheter, ska anmälas till kommunen.
  • U-verksamheter, kan startas utan prövning. Dessa kan ändå omfattas av miljöbalkens regler och störa miljön med olika utsläpp.

Miljöbalkens regler gäller för alla typer av verksamheter, även om de inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga.

Du som driver en miljöfarlig verksamhet ska ha rutiner för att själv kontrollera verksamheten, så kallad egenkontroll. Väl fungerande rutiner i verksamheten ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan någon allvarlig skada inträffar.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.