Länk till startsidan

Matavfall (bioavfall)

Bra att veta

Sedan 1 januari 2024 måste matavfall hanteras separat. Örnsköldsviks kommun genom Miva har fått dispens från obligatorisk insamling och separat hantering av matavfall fram till 2026. Dispensen gäller för privata hushåll samt dig som bedriver verksamheter under kommunalt ansvar. Exempelvis omfattar det kommunala ansvaret matavfall från restauranger, livsmedelsbutiker, personalmatsalar och storkök. Samtidigt är det fortfarande möjligt att frivilligt samla in matavfall genom att beställa brunt kärl via Mivas kundservice.

Livsmedelsproducenter och grossister omfattas inte av dispensen och omfattas därför av krav på separat hantering av matavfall. Det kan dock bedömas annorlunda, exempelvis om det handlar om ett bageri (tillverkning) med café- eller butiksverksamhet där den betydande näringsgrenen är café- eller butiksverksamheten, då blir det kommunalt avfall.

Vill du minska ditt avfall kan du göra det genom att exempelvis se över inköp, sälj varor med kort datum till rabatterat pris och förädla produkter som håller på att bli gamla.

Det finns möjlighet att ansöka om dispens. Samhällsbyggnadsnämnden kan i enskilda fall ge en tidsbegränsad dispens från kravet på att förpackningar ska skiljas från sitt innehåll respektive från kravet på separat insamling av bioavfall. Dispens kan medges om hanteringen inte är genomförbar, till exempel om det är utrymmesbrist för den nya sorteringen i befintliga lokaler, eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Kontakt

Miljö- och hälsoenheten

E-post: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)