Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Egenkontroll livsmedelsverksamhet

Du som företagare har ansvaret för de produkter ditt företag tillverkar och säljer. Det är viktigt att du har den kunskap som behövs för livsmedelshanteringen och att du kan de regler som påverkar ditt företag. Konsumenter ska inte riskera att bli sjuka av farliga bakterier eller allergiframkallande ämnen som inte finns deklarerade i innehållsförteckning eller genom märkning.

För att ha bra kontroll över din livsmedelshantering behöver du ha tagit fram arbetssätt, rutiner, för olika områden i din verksamhet. Ett antal grundläggande rutiner måste finnas hos alla livsmedelsföretagare. I vissa hanteringssteg och områden kan du behöva skriva ned, dokumentera, resultat av de mätningar och kontroller du gör i din verksamhet, till exempel temperaturer eller rengöringskontroller. Det är viktigt att din egenkontroll alltid är anpassad efter den verksamhet som du bedriver.

Det är viktigt att du som livsmedelsföretagare är medveten om vilka risker som finns i din verksamhet och hur du förebygger dessa. Glöm inte bort att i din egenkontroll även ta med hur fel och brister som eventuellt uppstått ska avhjälpas. Risker och hälsofaror kan vara allt från mikrobiologiska och allergena till kemiska och fysikaliska, till exempel bakterier, allergiframkallande ämnen, bekämpningsmedelsrester och glas- och metallbitar.

Allmänna hygienkrav kan du läsa om på Livsmedelverkets webbplatslänk till annan webbplats.